Regulamin

To jest wersja 2.1 Regulaminu WinnerzOn , ostatnia aktualizacja 19 maja 2021 r.

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU I USŁUGI TELEBETING

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

 1. WPROWADZENIE: KLUCZOWE DEFINICJE I WARUNKI KORZYSTANIA
  1. W niniejszych warunkach i postanowieniach zastosowano następujące definicje:

   „Warunki bonusu” oznaczają wszelkie warunki i/lub zasady dotyczące promocji, premie i oferty specjalne, które mogą od czasu do czasu dotyczyć dowolnej części Usług

   "Twoje dane kontaktowe" są zdefiniowane w paragrafie 4

   „Warunki pobierania” oznaczają wszelkie dodatkowe warunki użytkowania dla użytkownika końcowego, są wymagane do potwierdzenia Twojej zgody w ramach pobierania i/lub instalacji dowolnego oprogramowania, które możesz pobrać, aby być możliwość korzystania z Witryny, w tym Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego Playtech, którą można znaleźć w Załączniku do niniejszych Warunków Ogólnych

   "Warunki ogólne" oznacza warunki określone w niniejszym dokumencie

   „Grupa” oznacza powiązanie jakiejkolwiek stronie, spółce, która jest od czasu do czasu spółką zależną lub ostateczną spółką holdingową tej strony lub inną bezpośrednią lub pośrednią spółką zależną takiej ostatecznej spółki holdingowej.

   " Polityka prywatności " oznacza WinnerzOn polityka prywatności dostępna pod linkiem Polityka prywatności

   „Zasady” oznaczają Zasady zakładów i Zasady gry mające szczególne zastosowanie do odpowiedniego rodzaju zakładów i/lub gier, jak określono bardziej szczegółowo w punkcie 1.3 .1 i 1.3.2

   „Usługi” oznaczają, odpowiednio, usługi oferowane w danym momencie przez WinnerzOn za pośrednictwem Witryny i /lub za pomocą dowolnej aplikacji mobilnej lub tabletu.

   „Warunki korzystania” oznaczają (a) Warunki Ogólne, (b) Politykę prywatności oraz (c) w stosownych przypadkach zgodnie z paragrafem 1.3, odpowiednimi Zasadami, Warunkami premii oraz Warunki dodatkowe mające zastosowanie do Usług, z których Użytkownik korzysta oraz (d) wszelkie Warunki pobierania

   "Strona internetowa" oznacza witrynę https://winnerzon.com lub dowolną jej stronę lub jej sekcję na razie

   " WinnerzOn „ oznacza Highweb Ventures NV (reg. nr. 125776), Heelsumstraat 51, E-Commerce Park, Vredenberg, Curacao wraz ze spółką zależną Highweb Services Limited (nr rejestrowy HE326836) 64 Agiou Georgiou Makri, Anna Maria Lena Court, Office 201, 6037 Larnaca, Cyprus.

  2. Korzystając i/lub odwiedzając dowolną sekcję Witryny lub otwierając konto z WinnerzOn za pośrednictwem Witryny, zgadzasz się na być związanym Regulaminem i odpowiednio: (a) wyrażasz zgodę na korzystanie z komunikacji elektronicznej w celu zawierania umów; oraz (b) zrzec się wszelkich obowiązujących praw lub wymogów, które wymagają podpisu odręcznego, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Warunki użytkowania nie mają wpływu na Twoje prawa ustawowe.
  3. Ponadto, gdy grasz w jakąkolwiek grę lub stawiasz zakład za pomocą Usług lub w inny sposób korzystasz z Usług, zgadzasz się przestrzegać:
   1. Zasady dotyczące wszystkich zakładów sportowych w Zakładach sportowych Witryny, jak określono w zakładce Pomoc ogólna („Zasady zakładów”); oraz
   2. Zasady dowolnej gry, w którą grasz („Zasady gry”), zgodnie z odpowiednią ogólną zakładką Pomocy, dowolną sekcją Pomocy i zakładką Reguły, w tym (bez ograniczeń ):
    1. dla gier w zakładce „Gry”: Zasady Gier dla odpowiedniej gry;
    2. w odniesieniu do wszelkie nowe gry, zasady mające zastosowanie do takiej gry;
   3. dowolne warunki bonusu;
   4. dowolne Warunki pobierania; oraz
   5. wszelkie inne warunki mające zastosowanie do Usług i/lub na które Użytkownik jest zobowiązany potwierdzić swoją zgodę w ramach Usług.
  4. Oryginalny tekst Warunków użytkowania jest w języku angielskim i wszelkie ich interpretacje będą oparte na oryginalnym tekście angielskim. Jeśli Warunki użytkowania lub jakiekolwiek dokumenty lub uwagi z nimi związane zostaną przetłumaczone na jakikolwiek inny język, oryginalna wersja angielska będzie miała pierwszeństwo.
  5. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek konkretnego konfliktu lub niezgodności pomiędzy którąkolwiek z poszczególnych części Warunków korzystania składających się na Twoją umowę z WinnerzOn , kolejność pierwszeństwa będzie następująca:
   1. Warunki bonusu;
   2. Zasady zakładów;
   3. Zasady gry;
   4. Warunki dodatkowe;
   5. Warunki ogólne;
   6. Polityka prywatności; oraz
   7. Warunki pobierania.+
  6. Proszę przeczytać Warunki użytkowania uważnie przed ich zaakceptowaniem. Po zaakceptowaniu Warunków Użytkowania wydrukuj Warunki Użytkowania i zapisz je wraz ze wszystkimi wiadomościami e-mail z potwierdzeniem, dodatkowymi warunkami, danymi transakcji, zasadami gry, zasadami uczciwych transakcji i metodami płatności odpowiednimi do korzystania z Witryny. Należy pamiętać, że Warunki użytkowania mogą ulec zmianie, jak określono w paragrafie 3 poniżej.
  7. Jeśli nie zgadzasz się na zaakceptowanie i związanie się Warunkami użytkowania, prosimy nie otwieraj konta i/lub nadal korzystaj ze swojego konta. Dalsze korzystanie z którejkolwiek z Usług będzie oznaczało akceptację Warunków użytkowania, o których od czasu do czasu powiadomiliśmy Cię.
  8. Warunki użytkowania regulują Twoją umowę z WinnerzOn i wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. W celu uniknięcia wątpliwości, wszystkie sekcje Witryny podlegają Warunkom użytkowania, a Użytkownik powinien przez cały czas zapewniać, że korzystanie z Usługi są zgodne z Regulaminem.

 2. WARUNKI OGÓLNE

 3. KONTRAHENCI
  1. Warunki użytkowania zostaną uzgodnione pomiędzy Tobą a Highweb Ventures NV (nr rejestr. 125776), Heelsumstraat 51, E-Commerce Park, Vredenberg, Curacao wraz ze spółką zależną Highweb Services Limited (nr rejestr. HE326836) 64 Agiou Georgiou Makri, Anna Maria Lena Court, Office 201, 6037 Larnaca, Cypr. Działalność hazardowa Serwisu jest regulowana na podstawie sublicencji nr. 8048/JAZ2013-023 wydane przez urząd ds. gier w Curacao firmie Highweb Ventures NV (Curacao reg. nr 125776).

   Płatności i transakcje finansowe są przetwarzane przez Highweb Services Limited (nr rejestracyjny HE326836) 64 Agiou Georgiou Makri, Anna Maria Lena Court, Office 201, 6037 Larnaca, Cyprus.
  2. Strona internetowa, zawarte w niej kursy i ceny oraz Warunki użytkowania są przetłumaczone na wiele języków i dlatego są przeznaczone do użytku przez obywateli odpowiednich krajów i inne kraje, w których posługują się tymi językami.
  3. Odniesienia w Warunkach Użytkowania do „nas”, „nasz” lub „my” są odniesieniami do:
   1. WinnerzOn ; lub
   2. w przypadku warunków dotyczących środków pieniężnych przechowywanych od czasu do czasu na Twoim Koncie, dowolnej firmie WinnerzOn , która posiada takie środki jako powiernik i (w stosownych przypadkach) będą uważane za obejmujące naszych agentów, partnerów i dostawców.

 4. ZMIANY WARUNKÓW UŻYTKOWANIA
  1. Od czasu do czasu możemy być zmuszeni do zmiany Warunków korzystania z wielu powodów, w tym (bez ograniczeń) z powodów handlowych, w celu przestrzegania prawa lub przepisów, w celu przestrzegania instrukcji, wskazówek lub zaleceń organu regulacyjnego lub ze względów obsługi klienta. Dostęp do najbardziej aktualnych Warunków użytkowania można uzyskać, klikając łącze do Warunków w stopce Witryny, a data ich wejścia w życie jest podana w paragrafie 1.8 niniejszych Warunków ogólnych.
  2. W przypadku, gdy chcemy wprowadzić istotne zmiany w Warunkach użytkowania, poinformujemy Cię o takich zmianach z takim wyprzedzeniem, w jakim jest to praktycznie możliwe, za pomocą jednej z metod określonych w punkcie 3.3. W przypadku drobnych lub nieistotnych zmian możemy nie powiadomić Cię o takich zmianach, dlatego zalecamy regularne zapoznawanie się z Warunkami użytkowania za pośrednictwem linku do Warunków w Witrynie.
  3. W przypadku wprowadzania zmian w Warunkach użytkowania, o których chcemy Cię powiadomić, zrobimy to za pomocą takiej metody powiadomienia, jaką według naszego uznania uznamy za odpowiednią, która może obejmować:
   1. e-mail (na podany przez Ciebie wcześniej adres e-mail);
   2. wiadomość do Twojej skrzynki odbiorczej w Witrynie; lub
   3. powiadomienie na Stronie
    i możemy, według własnego uznania, zaprosić Państwa do zaakceptowania nowych Warunków użytkowania, klikając „tak” lub „Akceptuję”, zaznaczając pole wyboru lub inną podobną metodę potwierdzenia przez Ciebie. Jeśli przekażesz nam takie potwierdzenie lub będziesz nadal korzystać z Witryny lub po powiadomieniu zgodnie z niniejszym paragrafem 3, od tego momentu uznaje się, że zaakceptowałeś nowe Warunki użytkowania i są one związane, w tym (w przypadku w celu uniknięcia wątpliwości) wszelkie dodatki, usunięcia, zamienniki lub inne zmiany tożsamości WinnerzOn , niezależnie od tego, czy zapoznałeś się ze zmienionymi Warunkami użytkowania. Jeśli jakakolwiek zmiana jest dla Ciebie nie do zaakceptowania, możesz zaprzestać korzystania z Usług i/lub zamknąć swoje Konto zgodnie z paragrafem 12 niniejszych Warunków Ogólnych.

 5. OTWIERANIE KONTA
  1. Aby postawić zakład lub zagrać w grę za pomocą Usług, musisz otworzyć konto z WinnerzOn („Twoje konto” lub „Konto”) .
  2. W celu otwarcia Konta do korzystania z Usług, możesz:
   1. skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta;
   2. kliknij Dołącz teraz na Stronie i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie;
   3. otwórz inną metodą otwarcia Konta, jaka powinna , od czasu do czasu oferowane przez WinnerzOn .
  3. Twoje konto będzie obsługiwane albo przez WinnerzOn lub przez inną firmę z jej Grupy w imieniu własnym i/lub odpowiednią firmę WinnerzOn , z którą zawarłeś umowę.
  4. Kiedy otworzysz swoje konto, zostaniesz poproszony o podanie e nam z danymi osobowymi, w tym Twoim imieniem i datą urodzenia oraz odpowiednimi danymi kontaktowymi, w tym adresem, numerem telefonu i adresem e-mail („Twoje dane kontaktowe”). Użytkownik może od czasu do czasu aktualizować swoje dane kontaktowe, kontaktując się z obsługą klienta lub za pośrednictwem strony zarządzania moim kontem w Witrynie lub w inny sposób, który od czasu do czasu będzie oferowany przez WinnerzOn .
  5. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane kontaktowe były wykorzystywane przez nas i naszych partnerów biznesowych w celu skontaktowania się z Tobą w celu przekazania Ci informacji marketingowych dotyczących innych naszych towarów, produktów lub usług lub naszym partnerom biznesowym, prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola zgodnie z instrukcją podczas zakładania konta w Serwisie lub poinformowanie Działu Obsługi Klienta
  6. O otwieraniu Konta gwarantuje, że:
   1. Zrozumiesz i akceptujesz ryzyko, że korzystając z Usług, możesz, oprócz wygrania pieniędzy, stracić pieniądze;
   2. Użytkownik (a) ma ukończone 18 lat i (b) jest w wieku, w którym uprawianie hazardu lub granie jest legalne na mocy prawa lub jurysdykcji, która ma zastosowanie do Użytkownika („Odpowiednie Wiek”);
   3. hazard nie jest nielegalny na terytorium, na którym mieszkasz;
   4. Możesz legalnie zawierać umowy;
   5. Nie zostałeś wykluczony z hazardu; oraz
   6. Konto nie zostało przez nas zamknięte na żadnej z witryn obsługiwanych przez nas i/lub naszą Grupę lub na Twoją prośbę zgodnie z paragrafem 33 (Odpowiedzialna gra/hazard ). Jeśli udało Ci się otworzyć Konto na dowolnej z witryn obsługiwanych przez nas i/lub naszą Grupę pomimo zakazu określonego w niniejszym punkcie, (a) wszystkie bonusy, darmowe zakłady i wygrane naliczone z takich bonusów i darmowych zakładów uzyskanych przy użyciu tego Zduplikowane konto zostanie przez Ciebie nieważne i utracone, a także (b) możemy, według własnego uznania, unieważnić wszystkie wygrane i zwrócić wszystkie depozyty (pomniejszone o kwoty z tytułu nieważnych wygranych) dokonane w odniesieniu do takiego konta.
  7. Twoje konto musi być zarejestrowane na Twoje własne, poprawne imię i nazwisko oraz dane osobowe i powinno być wydane tylko raz dla Ciebie i nie jest duplikowane przez jakąkolwiek inną osobę, rodzinę, gospodarstwo domowe, adres (pocztowy i/lub IP i/lub identyfikator karty SIM), adres e-mail lub jakiekolwiek środowisko, w którym komputery (lub inne urządzenia dostępowe) są współdzielone (np. szkoły, miejsca pracy, biblioteki publiczne itp.) , komputer (lub inne urządzenie dostępowe) i/lub konto w odniesieniu do Usług. Wszelkie inne konta, które otworzysz u nas lub które są Twoją własnością w związku z Usługami, będą „duplikatami kont”. Możemy zamknąć dowolne Zduplikowane Konto (ale nie będziemy do tego zobowiązani). Jeśli zamkniemy zduplikowane konto:
   1. wszystkie bonusy, darmowe zakłady i wygrane naliczone z takich bonusów i darmowe zakłady uzyskane przy użyciu tego zduplikowanego konta zostaną unieważnione i przepadną przez Ciebie;
   2. możemy, według własnego uznania, unieważnić wszystkie wygrane i zwrócić wszystkie depozyty (pomniejszone o kwoty dotyczące nieważnych wygranych) dokonane w odniesieniu do tego zduplikowanego konta oraz, w zakresie nieodzyskanym przez nas z odpowiedniego Duplikatu Konta, wszelkie kwoty, które mają zostać nam zwrócone przez Ciebie w związku z Duplikatem Konta, mogą zostać odzyskane przez nas bezpośrednio z dowolnego innego Twojego Konta (w tym z dowolnego innego Duplikatu Konta); lub
   3. możemy, według własnego uznania, zezwolić, aby korzystanie z Duplikatu Konta było ważne, w takim przypadku wszystkie straty i stawki postawione przez lub dla Ciebie za pośrednictwem Duplikatu Konta będą być przez nas zachowane.
  8. Oprócz dostarczonych przez nas awatarów, możesz również wgrać swój własny obraz awatara. Możesz użyć dowolnego obrazu dla swojego awatara, o ile nie jest to obraz, do którego prawa autorskie posiada ktoś inny, lub obraz, który jest obsceniczny, nieprzyzwoity, obraźliwy lub obraźliwy. Obrazy awatara, które naruszają warunki WinnerzOn zostaną usunięte bez ostrzeżenia, a Twoje konto może zostać zablokowane.
  9. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy rejestracji niektórych graczy lub zamknięcia Konto gracza według naszego wyłącznego uznania, jednak wszelkie zobowiązania umowne już podjęte będą honorowane.
  10. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy niektórych rejestracji gracza lub zamknięcia konta gracza według naszego wyłącznego uznania, jednakże wszelkie zobowiązania umowne już podjęte będą honorowane.
  11. Jeśli chcesz otworzyć inne Konto, możesz to zrobić, kontaktując się z naszym Biurem Obsługi Klienta. Należy pamiętać, że nie zezwalamy na jednoczesne otwarcie i dostęp do starego Konta i nowego Konta. Jeśli zostanie otwarte nowe Konto, stare Konto zostanie zamknięte, w którym to przypadku wszelkie saldo na starym Koncie w dniu takiego zamknięcia zostanie Ci zwrócone, gdy tylko będzie to możliwe. Pamiętaj, że będziesz musiał przeprowadzić nową procedurę otwarcia Konta zgodnie z niniejszym Paragrafem 4, a my możemy poprosić o przeprowadzenie Twoich kontroli weryfikacyjnych, jak określono w Paragrafie 5 poniżej.

 6. WERYFIKACJA TWOJEJ TOŻSAMOŚCI; WYMOGI DOTYCZĄCE PRANIA PIENIĘDZY
  1. Gwarantujesz, że:
   1. nazwę i adres, które podajesz podczas otwierania Twoje konto jest poprawne; oraz
   2. Jesteś prawowitym właścicielem pieniędzy, które w dowolnym momencie wpłacasz na swoje Konto.
  2. Zgadzając się na Warunki korzystania, upoważniasz nas do przeprowadzania od czasu do czasu wszelkich takich kontroli weryfikacyjnych, jakich możemy wymagać od nas samych lub mogą być wymagane przez osoby trzecie (w tym między innymi , organy regulacyjne) w celu potwierdzenia tych faktów („Kontrole”). Zgadzasz się, że od czasu do czasu, na naszą prośbę, możesz zostać poproszony o podanie dodatkowych szczegółów w odniesieniu do wszelkich takich informacji, które nam podałeś, w tym w odniesieniu do wszelkich depozytów, które złożyłeś na swoim koncie.
  3. Chociaż od czasu do czasu wykonujemy jakiekolwiek czeki, możemy ograniczyć Ci możliwość wypłaty środków z Twojego konta i/lub uniemożliwić dostęp do wszystkich lub niektórych części Witryny. Należy pamiętać, że od czasu do czasu możemy ponownie przeprowadzać Kontrole ze względów prawnych, bezpieczeństwa lub innych powodów biznesowych. Jeśli jakiekolwiek takie ograniczenia powodują problemy, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  4. W pewnych okolicznościach możemy być zmuszeni do skontaktowania się z Państwem i poproszenia o przekazanie nam dalszych informacji bezpośrednio w celu wypełnić Kontrole. W tym celu będziemy uprawnieni, według naszego wyłącznego uznania, zażądać od Ciebie dostarczenia nam poświadczonego notarialnie dokumentu tożsamości lub innego równoważnego poświadczonego dokumentu tożsamości zgodnie z obowiązującym prawem w Twojej jurysdykcji lub w inny sposób, dowodu adresu, rachunków za media, danych bankowych, wyciągi bankowe i referencje bankowe. Dopóki takie informacje nie zostaną dostarczone w sposób zadowalający nas, możemy zapobiec wszelkim działaniom podejmowanym przez Ciebie w związku z Kontem lub możemy, jeśli mamy uzasadnione przypuszczenie, że zostały podane przez Ciebie celowo nieprawdziwe informacje, zatrzymać wszelkie kwoty zdeponowane na Koncie po zamknięcie przez nas Konta.
   Ponadto, jeśli po upływie 30 dni od dnia, w którym zażądano dokumentów i informacji KYC, nie udostępniłeś wymaganej dokumentacji i/lub informacji KYC, możemy zakończyć relację (zamknąć Twoje konto) lub trzymaj je zablokowane i zawieszone w całości. W tym drugim przypadku zapewnimy, że Twoje konto będzie miało saldo NIL w momencie jego zablokowania i zawieszenia, a wszelkie środki pozostające na koncie takiego konta zostaną zlikwidowane zgodnie z Warunkami użytkowania.
  5. Korzystanie z Witryny przez osoby poniżej odpowiedniego wieku może stanowić wykroczenie. Jeśli nie jesteśmy w stanie potwierdzić, że jesteś w Odpowiednim Wieku, możemy zawiesić Twoje Konto do czasu, gdy będziemy w stanie potwierdzić, że jesteś w Odpowiednim Wieku. Jeśli później zostanie udowodnione, że nie miałeś Odpowiedniego Wieku w momencie, gdy dokonywałeś z nami jakichkolwiek transakcji związanych z hazardem lub grami, wówczas:
   1. Twoje konto zostanie zamknięte;
   2. wszystkie transakcje dokonane w czasie, gdy byłeś niepełnoletni, zostaną unieważnione, a wszystkie powiązane środki zdeponowane przez Ciebie zostaną zwrócone przy użyciu metody płatności użytej do wpłaty takich środków, o ile będzie to możliwe; +
   3. wszelkie depozyty dokonane w okresie, gdy nie miałeś Odpowiedniego Wieku, zostaną Ci zwrócone; oraz
   4. wszelkie wygrane, które zgromadziłeś w czasie, gdy nie miałeś Odpowiedniego Wieku, zostaną przez Ciebie utracone (i mogą zostać odliczone od kwoty depozytu zwróconego zgodnie z paragrafem 5.5.3 i zwrócisz nam na żądanie wszelkie środki, które zostały wypłacone z Twojego konta.
  6. Deponowanie przez Gracza jakichkolwiek środków z nieuczciwie zdobytych środków jest niezgodne z prawem. Przeprowadzamy procedury monitorowania w odniesieniu do transakcji w celu zapobiegania praniu pieniędzy. Za każdym razem, gdy transakcja zostanie uznana za podejrzaną, zastrzegamy sobie prawo do jej zgłoszenia do odpowiednich władz.Ponadto, w przypadku jakichkolwiek podejrzanych transakcji/działań, możemy zawiesić, zablokować lub zamknąć konto(a) odpowiedniego(ych) Gracza(ów) i wstrzymać środki, zgodnie z wymogami prawa i/lub właściwe organy.

 7. NAZWA UŻYTKOWNIKA, HASŁO, PIN i INFORMACJE KLIENTA
  1. Po otwarciu Twojego Konta unt, musisz podjąć wszelkie uzasadnione kroki, aby uniknąć ujawnienia (celowo lub przypadkowo) swojej nazwy użytkownika, hasła i/lub numeru konta komukolwiek innemu, w tym zapewnienia, że na Twój komputer zostanie pobrane aktualne oprogramowanie zabezpieczające.
  2. Wszystkie transakcje, w których Twoja nazwa użytkownika i hasło i/lub numer konta zostały wprowadzone poprawnie, będą uważane za ważne, niezależnie od tego, czy zostały przez Ciebie autoryzowane, a my nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia w zdarzenie ujawnienia nazwy użytkownika, hasła lub numeru konta komukolwiek innemu (celowo lub przypadkowo).
  3. Jeśli zgubiłeś lub zapomniałeś danych swojego konta lub masz powód, aby uważasz, że takie dane są znane nieupoważnionej stronie trzeciej, prosimy o natychmiastowy kontakt w celu wymiany za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta, którego szczegóły można znaleźć w sekcji Pomoc Witryny.

 8. WPŁATY I WYPŁATY Z KONTA
  1. Jeśli chcesz uczestniczyć w Usługach, musisz zdeponować pieniądze na swoim Koncie z konta lub źródła, którego jesteś właścicielem konta. Takie pieniądze mogą (z zastrzeżeniem ustępu 5) zostać następnie wykorzystane przez Użytkownika do obstawiania zakładów lub grania w gry. Więcej informacji na temat wpłacania, wypłacania i przelewania środków można znaleźć na stronie Wpłata w sekcji Pomoc Witryny. W przypadku korzystania z metody płatności, w odniesieniu do której nie jesteś właścicielem konta, zastrzegamy sobie prawo do uznania wszelkich wpłat na Konto za nieważne (a wszelkich wygranych wynikających z takiej wpłaty za nieważne) do czasu pomyślnego zakończenia wszystkich odpowiednich czeków .
   1. Wszystkie depozyty prawdziwych pieniędzy muszą zostać obrócone 1 raz, zanim będzie można dokonać wypłaty. Na przykład. Jeśli wpłacisz 20 €, musisz postawić zakłady o wartości 20 €, zanim będzie można zażądać wypłaty. WinnerzOn zastrzega sobie prawo do pobrania 10% opłaty w przypadku, gdy gracz zażąda wypłaty bez obrotu konta członkowskiego, który jest równy lub większy niż kwota wpłaconych środków.
    Dodatkowo, w odniesieniu do jakiejkolwiek wypłaty środków z konta Gracza, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Gracza opłatą, która reprezentuje koszty, które ponosimy w związku z przetwarzaniem tej płatności na rzecz Gracza (lub rozsądnym oszacowaniem tych kosztów). Taka opłata manipulacyjna (jeśli została nałożona) zostanie poinformowana Gracza przed wypłatą środków Gracza.
   2. Po złożeniu wniosku o wypłatę wszystkie aktywne bonusy i wszelkie wygrane naliczone z funduszy bonusowych lub promocji zostaną zostanie usunięty z Twojego konta
  2. Zgadzasz się nie dokonywać żadnych obciążeń zwrotnych, cofnięć ani w inny sposób anulować żadnych wpłat na Twoje Konto, a w każdym takim przypadku zwrot i zrekompensowanie nam takich niezapłaconych depozytów, w tym wszelkich wydatków poniesionych przez nas w trakcie pobierania Twojego depozytu. W celu uniknięcia wątpliwości, Twoje Konto nie będzie używane przez Ciebie jako konto bankowe, a jeśli dowiemy się o wpłatach i wypłatach z Twojego Konta bez współmiernych zakładów lub gier, zastrzegamy sobie prawo do potrącenia opłaty administracyjnej (niezależnie od tego, czy nie zamykamy ani nie zawieszamy konta).
  3. Twoje konto nie jest kontem bankowym i dlatego nie jest ubezpieczone, gwarantowane, sponsorowane ani w inny sposób chronione przez jakikolwiek system depozytów lub ubezpieczeń bankowych lub przez jakikolwiek inny podobny system ubezpieczeniowy. Wszelkie środki pieniężne zdeponowane u nas na Twoim Koncie nie będą oprocentowane. Zdeponowane u nas środki są przechowywane na zwykłym koncie bankowym i/lub rachunku escrow w imieniu WinnerzOn lub innej firmy WinnerzOn , która przechowuje środki na koncie powierniczym dla Ciebie i inne osoby uprawnione. W związku z tym, w przypadku naszej niewypłacalności, będziesz uprawniony do żądania wszelkich środków pieniężnych przechowywanych na rzecz Ciebie na takim rachunku, ale nie miałbyś żadnej ochrony w ramach żadnego ustawowego systemu gwarantowania depozytów.
  4. Możemy w dowolnym momencie potrącić dodatnie saldo na Twoim Koncie z dowolną kwotą należną od Ciebie (w tym w ramach Duplikatu Konta) dowolnej innej firmie w ramach firmy WinnerzOn (niezależnie od tego, czy istnieje nastąpiło naruszenie Warunków użytkowania), w tym (bez ograniczeń) w przypadku ponownego rozliczenia zakładów lub zakładów zgodnie z paragrafem 4.7 (Zduplikowane konta), paragrafem 12 (Zmowa, oszustwa, oszustwa i działalność przestępcza) lub paragrafem 19 ( Błędy lub pominięcia).
  5. W zakresie wymaganym przez Twoje lokalne prawo, podatki lub inne organy, jesteś odpowiedzialny za zgłaszanie swoich wygranych i strat wynikających z Usług.
  6. W ciągu jednego dnia możesz ustawić limit wpłat na swoim Koncie. Limit ten nie może zostać zwiększony bez powiadomienia nas z dwudziestoczterogodzinnym wyprzedzeniem o chęci zwiększenia limitu depozytów i dopiero po upływie dwudziestu czterech godzin od złożenia wniosku o taki wzrost, podwyżka będzie miała zastosowanie. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawiania limitu depozytów, skontaktuj się z Obsługą Klienta lub (jeśli Twoje Konto dotyczy Witryny) ustaw limit za pośrednictwem Witryny, klikając Moje konto, a następnie Aktualizuj dane konta. Wszelkie potwierdzone redukcje limitu depozytów będą miały skutek natychmiastowy.
  7. Z zastrzeżeniem paragrafu 13 (Zamknięcie Konta; itp.), Użytkownik może zażądać wypłaty środków ze swojego Konta pod adresem w dowolnym momencie, pod warunkiem, że:
   1. wszystkie płatności dokonane na Twoje Konto zostały potwierdzone jako zrealizowane i żadna nie została obciążona zwrotnie, cofnięta lub w inny sposób anulowana;
   2. wszelkie Kontrole, o których mowa w paragrafie 5 powyżej, zostały przez nas zakończone ku naszemu zadowoleniu; oraz
   3. Spełniłeś wszelkie inne odpowiednie warunki wypłaty wpływające na Twoje Konto (np. wszelkie obowiązujące Warunki Bonusów).
   4. The minimalna kwota pojedynczej wypłaty to 25 EUR/USD.
  8. Na każdej zatwierdzonej przez nas wypłacie, pod warunkiem, że udziel nam wystarczających informacji, w jaki sposób środki powinny zostać przekazane Tobie, zwrócimy Ci odpowiednie środki zgodnie z paragrafem 7.7 (pomniejszone o poniesione opłaty lub wszelkie inne kwoty, które należy odliczyć od Twojej wypłaty w celu spełnienia wszelkich obowiązujących prawa).
  9. Postaramy się spełnić Twoje żądanie dotyczące metody płatności i waluty płatności Twojej wypłaty. Nie można tego jednak zagwarantować. W związku z tym możemy przetwarzać i wypłacać wypłaty inną metodą płatności niż ta, o którą poprosiłeś, na przykład za pośrednictwem różnych dostawców usług płatniczych, przekazu bankowego lub przelewu bankowego (wszelkie opłaty związane z odpowiednimi metodami płatności są określone w zakładce Wypłata w Stronie internetowej). Podobnie, w niektórych przypadkach waluta wypłaty może nie być walutą, w której dokonano wpłaty lub w inny sposób zażądałeś, a w okolicznościach, w których jesteśmy zobowiązani do przeliczenia Twoich wpłat między różnymi walutami, kursem wymiany stosowanym przez nas jest określone w zakładce Pomoc na Stronie.
  10. Będziemy przechowywać środki na rachunku depozytowym i/lub rachunku escrow, o którym mowa w paragrafie 7.3, jako powiernik dla Ciebie, a nie jako twój bankier lub dłużnik. W związku z tym, niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień Warunków użytkowania, będziemy postępować z Twoimi pieniędzmi jako powiernik i żadne takie postanowienie nie stworzy ani nie spowoduje żadnego zobowiązania ze strony WinnerzOn (lub jakiegokolwiek innego WinnerzOn ) aby spłacić pieniądze Tobie jako Twojemu dłużnikowi.
  11. Opłata za nieaktywne konto. Jeśli Twoje Konto nie będzie używane (do obstawiania, grania, dokonywania wpłat, wypłat) przez okres 12 miesięcy, Twoje Konto zostanie uznane za nieaktywne. Gdy Twoje Konto stanie się nieaktywne, możemy obciążyć Cię miesięczną opłatą za utrzymanie w wysokości 5% salda Konta, z zastrzeżeniem co najmniej 5 EUR miesięcznie („Opłata za Nieaktywne Konto”) i potrącić Opłatę za Nieaktywne Konto z salda Konta. Opłata będzie pobierana tak długo, jak nieaktywne konto będzie miało dodatnie saldo lub do momentu reaktywacji takiego konta. Opłata za nieaktywne konto może od czasu do czasu ulegać zmianie.
  12. Maksymalne wygrane.
   1. Wygrane gracza podlegają maksymalnym limitom (tj. maksymalnemu limitowi wygranych) przez każde kolejne 7 dni kalendarzowych, niezależnie od liczby zakładów, całkowitych zainwestowanych stawek lub postawionych . Te maksymalne kwoty mają zastosowanie, nawet jeśli poziom potencjalnych wygranych przekracza te kwoty;
   2. Nasze maksymalne wygrane dla każdego Gracza w ciągu kolejnych 7 dni kalendarzowych wynoszą 10 000 EUR lub równowartość w walucie (dla dla jasności, w przypadku, gdy Gracz wygrał więcej niż maksymalna kwota wygranej i/lub w okresie określonym w niniejszym dokumencie, pozostała kwota zostanie anulowana);
   3. Jest to Odpowiedzialność gracza za śledzenie liczby zakładów, całkowitych zainwestowanych lub postawionych stawek oraz maksymalnych wygranych, które może uzyskać w okresie określonym w niniejszym dokumencie;
   4. Powyższe nie dotyczy wygranych z progresywnych jackpotów.
  13. Maksymalne wypłaty. O ile nie zostało to wyraźnie upoważnione przez nas na piśmie, Gracz może wypłacić 10 000 EUR ze swojego Konta w każdym 30-dniowym okresie. Wszystkie inne wygrane będą wypłacane w miesięcznych ratach po 10 000 EUR co 30 dni.
  14. Wypłaty i zwroty są dokonywane w ciągu 3-5 dni roboczych, jeśli to możliwe, po otrzymaniu wniosku , jeśli Gracz pomyślnie przeszedł czeki, jeśli jest to wymagane zgodnie z niniejszymi Warunkami Ogólnymi i z zastrzeżeniem przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. W przypadku dużej wygranej (5000 EUR lub więcej) lub wygranej w głównej wygranej, przetworzenie wniosku o wypłatę w celu zweryfikowania wygranej (w stosownych przypadkach z osobą trzecią) i wypełnienia wszystkich wymaganych czeków może potrwać dłużej.
  15. Zastrzegamy sobie prawo do opóźnienia i/lub wstrzymania przetwarzania wypłaty lub zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania ostatecznego zatwierdzenia dla jakiejkolwiek nieuregulowanej transakcji depozytowej lub w przypadku, gdy pierwotnie zdeponowane środki nie są odbierane w ciągu 24 godzin. Jeśli pierwotne środki nie zostaną otrzymane w ciągu 24 godzin, wszystkie wygrane zostaną anulowane.

 9. LEGALNE KORZYSTANIE Z WITRYNY
  1. Dostęp do Witryny lub jakichkolwiek Usług za pośrednictwem Witryny lub korzystanie z nich może nie być legalne dla niektórych lub wszystkich mieszkańców lub osób w niektórych krajach. Nie zamierzamy, aby Witryna była wykorzystywana do zakładów, gier lub jakichkolwiek innych celów przez osoby w krajach, w których takie działania są nielegalne. Fakt, że Witryna jest dostępna w jakimkolwiek takim kraju lub pojawia się w oficjalnym języku takiego kraju nie może być interpretowany jako oświadczenie lub gwarancja w odniesieniu do legalności lub braku dostępu do Witryny i korzystania z niej, a dokonywanie wpłat lub odbieranie jakichkolwiek wygranych z Twojego Konta. Dostępność Witryny nie stanowi oferty, zaproszenia ani zaproszenia przez nas do korzystania lub subskrypcji zakładów, gier lub innych usług w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której takie działania są zabronione przez prawo.
  2. Istnieje kilka podstaw ograniczenia świadczenia Usług za pośrednictwem Witryny użytkownikowi jako graczowi, najczęstsze to:
   1. Ograniczenia nałożone przez wymagania licencyjne zgodnie z do których nie jesteśmy upoważnieni do oferowania operacji hazardowych online na terytorium USA, Holandii, Francji, Holenderskich Karaibów (Aruba, Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Singapur;
   2. Ograniczenia nałożone przez dany kraj Posiadasz obywatelstwo lub przebywasz (mieszkasz lub masz stałe lub tymczasowe miejsce zamieszkania), które albo (a) zabraniają swoim obywatelom udziału w grach hazardowych online, albo (b) zabraniają dostępu do usług hazardowych online z jego terytorium lub (c) wymaga specyfikacji zrzeszona lub lokalna licencja zezwalająca na operacje hazardowe online w Twoim kraju;
   3. Ograniczenia nałożone przez banki, dostawców usług płatniczych i sieci płatnicze (takie jak VISA i MasterCard), pamiętaj, że nawet w przypadku obsługiwanych krajów nie jesteśmy w stanie zagwarantować pomyślnego przetwarzania płatności kartą kredytową we wszystkich przypadkach, ponieważ banki i dostawcy usług płatniczych wydający karty kredytowe mogą blokować lub odrzucać takie transakcje według własnego uznania;
   4. Niektóre gry mogą być niedostępne w niektórych krajach, zgodnie z wymogami zasadami dostawców gier co może się od czasu do czasu zmieniać;

    Uwaga: Sprawdź, czy pełna lista ograniczeń dostawców gier znajduje się tutaj: polityki dostawców gier .
   5. Nasze zasady wskazują, że nie oferujemy naszych Usług osobom z jurysdykcji nieposiadających reputacji, w odniesieniu do których istnieje międzynarodowe wezwanie do podjęcia środków zaradczych;
   6. Niemniej powyższe ograniczenia, możemy według własnego uznania nie oferować naszych Usług osobom z jednego lub kilku krajów, które możemy zmieniać za każdym razem.
  3. Podczas próby uzyskania dostępu do Witryny i/lub otwarcia Konta i/lub korzystania z Usług w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, ponosisz odpowiedzialność w celu sprawdzenia, czy jest to zgodne z prawem i/lub nie jest ograniczone w tej konkretnej jurysdykcji i/lub nie jest ograniczone przez Warunki użytkowania. Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie, że przestrzegasz wszelkich praw mających zastosowanie do hazardu online w kraju, w którym jesteś mieszkańcem lub w którym się znajdujesz. Nie możesz wchodzić na Stronę i/lub otwierać Konta i/lub korzystać z Usługi z jurysdykcji, która jest zabroniona lub ograniczona zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 8.2. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje, jeśli nie wiesz, czy podlegasz takim ograniczeniom określonym w punkcie 8.2.
  4. Jeśli okaże się, że mieszkasz w kraju, w którym korzystanie z Witryny i/lub Usług jest niezgodne z prawem lub ograniczone, będziemy uprawnieni do natychmiastowego zamknięcia Twojego Konta.

 10. POSTAWIANIE ZAKŁADÓW I/LUB GRANIE KORZYSTANIE Z USŁUG
  1. W celu postawienia zakładu lub uzyskania dostępu do Usługi należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w zakładce Pomoc.
  2. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że szczegóły każdego zakładu, stawki lub podobnej transakcji, którą zawierasz za pomocą Usług ("Transakcja") są poprawne w następujący sposób:
   1. podczas korzystania z Witryny (bezpośrednio, za pośrednictwem aplikacji lub w inny sposób) zgodnie z odpowiednimi Zasadami zakładów lub Zasadami gry; oraz
  3. Do Twojej historii transakcji można uzyskać dostęp, klikając Moje konto na Stronie internetowej lub za pośrednictwem naszego Biura Obsługi Klienta (w tym decydując się na otrzymanie pisemnego oświadczenia).
  4. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia całości lub części dowolnej Transakcji zleconej przez Ciebie w dowolnym momencie według naszego wyłącznego uznania lub w przypadku naruszenia przez Ciebie Warunków użytkowania. Żadna Transakcja nie zostanie przez nas zaakceptowana, dopóki Klient nie udzieli odpowiedniego potwierdzenia (lub nie zostanie przez nas zaakceptowana w inny sposób) zgodnie z pkt 9.2. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, czy Transakcja została pomyślnie zaakceptowana, powinieneś skontaktować się z Obsługą Klienta.
  5. Po zaakceptowaniu przez nas transakcji nie możesz anulować transakcji, chyba że uzgodnimy inaczej.
  6. Możemy, według naszego uznania (i pod warunkiem, że ani Ty, ani my nie uzyskamy nieuczciwej przewagi), zdecyduj się zaakceptować zakład pomimo rozpoczęcia odpowiedniego wydarzenia. W odniesieniu do gier, odpowiednia zakładka Reguł określa moment, w którym dalsze stawki nie będą przez nas akceptowane.
  7. Możemy anulować lub zmienić Transakcję zgodnie z postanowieniami paragrafu 5 (Weryfikacja Twojej tożsamości), paragrafu 12 (Zmowa, oszustwa, oszustwa i działalność przestępcza) lub paragrafu 19 (Błędy lub pominięcia).

 11. ZDALNE GRY LUB OBSTAWIANIE
  1. Gdzie uzyskujesz dostęp do Usług za pośrednictwem elektronicznej formy komunikacji Powinieneś mieć świadomość, że:
   1. W związku z korzystaniem z Witryny w celu obstawiania zakładów lub grania w gry:
    1. Możesz korzystać z połączenia lub sprzętu, który jest wolniejszy niż takie sprzęt używany przez inne osoby, co może wpłynąć na Twoją wydajność w czasie wydarzeń krytycznych oferowanych za pośrednictwem Serwisu;
    2. Możesz napotkać wady systemu, usterki, błędy lub przerwy w świadczeniu usług, które zostaną rozwiązane zgodnie z paragrafem 18 (Awaria IT);
    3. Zasady Gry dla każdego wydarzenia lub gry oferowanej za pośrednictwem Witryny są dostępne i powinny zostać rozważone przez Ciebie przed skorzystaniem z Usług oferowanych za pośrednictwem Witryny; oraz w związku z korzystaniem z Usług, jeśli obstawiasz „w biegu” wydarzenie, możesz w żadnym odpowiednim momencie nie być w stanie zobaczyć lub w inny sposób otrzymać najbardziej aktualnych informacji dotyczących odpowiednie wydarzenie. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika z tytułu jakichkolwiek strat lub kosztów poniesionych przez Użytkownika w wyniku opóźnienia w przekazywaniu informacji dotyczących jakiegokolwiek wydarzenia „w trakcie”.

 12. SPORTSBOOK
  1. Te zasady stanowią umowę między nami a naszych członków. Rejestracja u nas jest traktowana jako akceptacja tych zasad.
  2. Członkowie są w pełni odpowiedzialni za upewnienie się, że dane kontaktowe i dotyczące płatności są zawsze dokładne.
  3. Przyjmujemy zakłady wyłącznie od osób, które ukończyły 18 lat i w dowolnym momencie możemy poprosić o potwierdzenie wieku. Członkowie mogą mieć zawieszone konto do czasu dostarczenia takiego dowodu.
  4. Członkowie muszą przez cały czas zachować poufne dane w tajemnicy. Jeśli uważasz, że Twoje dane nie są już poufne, musisz nas niezwłocznie poinformować, ponieważ za wszelkie działania na koncie odpowiadasz.
  5. Postawione i potwierdzone zakłady nie mogą być zmieniane ani anulowane.
  6. Członkowie są odpowiedzialni za zapewnienie, że stawianie zakładów jest dozwolone w ich kraju zamieszkania.
  7. Członkowie mogą stawiać zakłady tylko na naszej stronie internetowej . Próba postawienia zakładu w jakikolwiek inny sposób nie będzie akceptowana.
  8. Zakłady lub dowolna część zakładu mogą zostać anulowane i/lub odrzucone w dowolnym momencie przed danym wydarzeniem bez uprzedzenia.
  9. Podejmiemy wszelkie niezbędne działania, aby zapobiec wszelkim formom oszustw związanych z zakładami. Każdy członek lub grupa członków, którzy obstawiają zakłady w taki sposób, aby nas oszukać, zostaną zawieszone, a zakłady unieważnione, niezależnie od tego, czy zakłady zostaną rozliczone, czy nie.
  10. My może unieważnić zakłady, które zostały zaakceptowane, gdy na koncie nie było wystarczających środków na pokrycie zakładu, Płatności, które zostaną następnie anulowane przez procesor płatności, spowodują anulowanie zakładów.
  11. Dowolne środki, które omyłkowo wpłynęły na konto członkowskie, należy niezwłocznie zgłosić do nas. Wszelkie wygrane uzyskane z takich środków zostaną przez nas unieważnione i odzyskane.
  12. Niniejsze Warunki są przedstawione w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek niejasności niniejszych Warunków w innych językach, wersja angielska będzie rozstrzygająca.
  13. Wiele kont jest niedozwolone. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia wszystkich zakładów i zamknięcia wszelkich kont, które zostaną zduplikowane.
  14. Zakłady mogą być obstawiane do ogłoszonego czasu rozpoczęcia. Wszelkie zakłady postawione i zaakceptowane po czasie rozpoczęcia wydarzenia zostaną uznane za nieuczestniczące.
  15. Zakłady na różne selekcje w ramach tego samego wydarzenia, w których wynik jednego ma wpływ lub ma wpływ przez inną osobę nie będą akceptowane i zostaną unieważnione w przypadku przypadkowego przyjęcia.
  16. 'Jeżeli zakłady' zostaną rozliczone zgodnie z kolejnością, w jakiej pojawiają się na kuponie zakładów do czasu wykorzystania przydzielonych środków. W przypadku, gdy te środki są niewystarczające do zakończenia lub kontynuowania zakładu, dany wybór zostanie rozliczony zgodnie z dostępną kwotą.
  17. Dokładamy wszelkich starań, aby w ogóle zachować dokładność razy, ale czasami zdarzają się błędy. Nie ponosimy odpowiedzialności za takie błędy i w takich przypadkach, w których wpłynie to na ceny, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.
  18. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody/straty wynikające z użytkowania naszej strony internetowej lub powiązanych treści, w tym opóźnienia lub przerwy w działaniu lub transmisji, utrata/uszkodzenie danych, awaria linii/komunikacji, niewłaściwe użycie strony internetowej lub powiązanych treści lub jakiekolwiek błędy/pominięcia na stronie internetowej lub powiązanej treści.
  19. Maksymalna wygrana na członka dziennie za pośrednictwem tej strony wynosi 10000 € lub równowartość w innej walucie.
  20. Minimalna kwota zakładu to 0,10 €.
  21. Maksymalna kwota zakładu na jedno wydarzenie wynosi 100,00 € lub równowartość w innych walutach.
  22. Możemy zaoferować niższe kursy na niektóre zakłady typy niż oferowane w grach pojedynczych.
  23. Członkom zaleca się prowadzenie rejestrów wszystkich transakcji, zasad gry, zasad anulowania i usług płatniczych do wykorzystania w przyszłości.
  24. Zakłady są przetwarzane i uznawane za aktywne raz t zostały umieszczone, a akceptacja potwierdzona.
  25. Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie informacje wyświetlane na stronie były dokładne, ale należy je traktować wyłącznie jako wskazówki. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w szczegółach wydarzenia. Zaleca się, aby członkowie zapoznali się z naszymi Zasadami zakładów, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rozliczania zakładów w takich okolicznościach.
  26. Członkowie mogą obstawiać zakłady, gdy tylko środki zostaną pomyślnie dodane do ich konta.
  27. Członkowie akceptują, że możemy używać imienia, nazwy użytkownika i kraju zamieszkania znaczących zwycięzców do celów reklamowych. We wszystkich innych przypadkach dane członków pozostaną poufne.
  28. Zakłady na wydarzenia, które zostaną następnie anulowane, zostaną anulowane, a pieniądze zwrócone.
  29. Oferty dla członków są ograniczone do jednej na osobę, rodzinę, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku płatniczego i komputer. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania ofert od dowolnego członka lub grupy członków.
  30. Konto członkowskie jest uważane za unikalne w odniesieniu do Twojego imienia i nazwiska oraz danych osobowych i może być używane tylko przez Ciebie. W żadnych okolicznościach nie może być powielana. W przypadku zduplikowanych kont możemy takie konto zamknąć i:
   1. Anulować i przepadek wszystkich bonusów, darmowych zakładów i wygranych
   2. Zwróć wszystkie depozyty pomniejszone o anulowane wygrane
   3. Odzyskaj wszelkie inne środki z innych zduplikowanych kont
  31. W przypadku zakładów postawionych na nieprawidłowe ceny, zakłady będą nadal ważne, ale zostaną rozliczone po zmienionej cenie.
  32. Te warunki i warunki będą od czasu do czasu aktualizowane, a członkowie są odpowiedzialni za regularne sprawdzanie takich aktualizacji.

 13. ZMOWY, OSZUSTWA, OSZUSTWA I DZIAŁALNOŚĆ KRYMINALNA
  1. Następujące praktyki (lub którekolwiek z ich) w związku z Usługami:
   - nadużywanie bonusów lub innych promocji; i/lub
   - wykorzystywanie nieuczciwych czynników zewnętrznych lub wpływów (powszechnie znane jako oszustwo); i/lub
   - czerpanie nieuczciwej przewagi (zgodnie z definicją w pkt 12.5.3); i/lub
   - otwarcie dowolnych kont Duplikatów; i/lub
   - podejmowanie nieuczciwych praktyk lub działalności przestępczej (zgodnie z definicją w paragrafie 12.5), stanowią „Zabronione praktyki” i są niedozwolone oraz będą stanowić istotne naruszenie Warunków użytkowania. Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapobiec i wykryć takie praktyki oraz zidentyfikować odpowiednich graczy, których to dotyczy, jeśli się pojawią. Jednakże z zastrzeżeniem powyższego, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które możesz ponieść w wyniku jakichkolwiek Zabronionych praktyk, a wszelkie działania, które podejmiemy w związku z tym, będą podejmowane według naszego wyłącznego uznania.

   Uwaga: Proszę również stosować odpowiednie formatowanie!
  2. Jeśli podejrzewasz, że dana osoba jest zaangażowana w jakąkolwiek Zabronioną praktykę, powinieneś zgłosić to nam tak szybko, jak to możliwe, wysyłając nam wiadomość e-mail lub dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta.
  3. Zgadzasz się, że nie będziesz uczestniczyć ani być związany z jakąkolwiek formą Zabronionych praktyk w związku z Twoim dostępem do Usług lub korzystaniem z nich.
  4. Jeśli:
   1. mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że uczestniczyłeś lub byłeś związany z jakąkolwiek formą Zabronionych Praktyka (i podstawa naszej wiary obejmuje (ale nie ogranicza) wykorzystywanie przez nas (oraz naszych partnerów w zakresie gier i innych naszych dostawców) wszelkich praktyk wykrywania oszustw, oszustw i zmowy, które są stosowane w branży gier hazardowych i gier w odpowiednim czasie); lub
   2. Obstawiłeś zakłady i/lub grałeś w gry online u jakiegokolwiek innego dostawcy usług hazardowych online i jesteś podejrzany (w wyniku takiej gry) o jakąkolwiek Zabronioną praktykę lub w inny sposób niewłaściwa działalność; lub
   3. dowiemy się, że "zwróciłeś" lub odrzuciłeś jakiekolwiek zakupy lub depozyty, które złożyłeś na swoje Konto; lub
   4. zbankrutujesz lub toczysz analogiczne postępowanie w dowolnym miejscu na świecie, a następnie, w tym w związku z jakimkolwiek zawieszeniem i/lub zamknięciem Twojego konta, będziemy mieć prawo, w poszanowania Twojego Konta (i/lub jakiegokolwiek innego konta posiadanego przez Ciebie na dowolnej ze stron internetowych obsługiwanych przez nas i/lub naszą Grupę) w celu wstrzymania całości lub części salda i/lub odzyskania z Konta kwoty wszelkich depozytów, wypłaty, premie lub wygrane, na które wpłynęło lub są w jakikolwiek sposób związane z którymkolwiek z wydarzeń, o których mowa w niniejszym punkcie 12.4. Prawa określone w niniejszym punkcie 12.4 pozostają bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw (w tym praw zwyczajowych), które możemy mieć wobec Ciebie, zarówno na mocy Warunków użytkowania, jak i w inny sposób.

    Uwaga: Proszę również stosować odpowiednie formatowanie!
  5. Do celów niniejszego ustępu 12:
   1. „oszukańcza praktyka” oznacza wszelkie oszukańcze działania prowadzone przez Ciebie lub przez jakąkolwiek osobę działającą w Twoim imieniu lub w zmowie z Tobą i obejmują między innymi:
    (a) nieuczciwe obciążenia zwrotne; lub
    (b) używanie przez Ciebie lub jakąkolwiek inną osobę, która uczestniczyła w tej samej grze co Ty, w dowolnym momencie, skradzionej, sklonowanej lub w inny sposób nieautoryzowanej karty kredytowej lub debetowej, jako źródła funduszy ; lub
    (c) zmowy Użytkownika z innymi w celu uzyskania nieuczciwej przewagi (w tym poprzez programy premiowe lub podobne oferowane przez nas zachęty); lub
    (d) wszelkie próby zarejestrowania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji o koncie; lub
    (e) wszelkie próby obejścia ograniczeń nałożonych na Użytkownika zgodnie z paragrafem 8 (w tym między innymi za pomocą VPN, proxy lub podobnej usługi, która maskuje lub manipuluje identyfikacją Twojej prawdziwej lokalizacji, lub podając w inny sposób fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje dotyczące Twojej lokalizacji, obywatelstwa lub miejsca zamieszkania lub dokonując zakładów lub zakładów przy użyciu Witryny za pośrednictwem strony trzeciej lub w imieniu strony trzeciej znajdującej się w zakazanej lub ograniczonej jurysdykcji); lub
    (f) jakiekolwiek faktyczne lub usiłowane działanie Użytkownika, które w uzasadniony sposób zostanie przez nas uznane za niezgodne z prawem w jakiejkolwiek obowiązującej jurysdykcji, dokonane w złej wierze lub mające na celu oszukanie nas i/lub obejście jakiejkolwiek umowy lub ograniczenia prawne, niezależnie od tego, czy takie działanie lub usiłowanie działania faktycznie wyrządza nam jakąkolwiek szkodę lub krzywdę;
   2. „działalność przestępcza” obejmuje, bez ograniczeń, pranie brudnych pieniędzy i wszelkie wykroczenia zgodnie z ustawą o grach hazardowych; oraz
   3. „nieuczciwa korzyść” obejmuje, bez ograniczeń:
    1. wykorzystanie usterki, luki lub błędu w oprogramowanie nasze lub jakiejkolwiek strony trzeciej używane przez Ciebie w związku z Usługami (w tym w odniesieniu do dowolnej gry);
    2. użycie automatycznych odtwarzaczy („botów”) lub innego oprogramowania lub systemów analitycznych innych firm; lub
    3. wykorzystanie przez Ciebie „Błędu” zdefiniowanego w paragrafie 18.1, w każdym przypadku na Twoją korzyść i/lub na niekorzyść nas lub innych osób.
  6. W wykonywaniu któregokolwiek z naszych praw wynikających z Klauzuli 12.4 w odniesieniu do Zabronionych praktyk dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby zapewnić, że przestrzegając naszych zobowiązań regulacyjnych i innych zobowiązań prawnych, wykonujemy te prawa w sposób uczciwy wobec Ciebie i naszych innych klientów.
  7. Zastrzegamy sobie prawo do poinformowania odpowiednich władz, innych operatorów gier lub hazardu online, innych dostawców usług internetowych i banków, firm obsługujących karty kredytowe, dostawców płatności elektronicznych lub innych instytucji finansowych o Państwa tożsamości i wszelkich podejrzewanych przez Ciebie Zabronionych praktyk, a Ty będziesz w pełni współpracować z nami w celu zbadania wszelkich takich działań.

 14. ZAMKNIĘCIE KONTA; ZAKOŃCZENIE WARUNKÓW KORZYSTANIA

   ZAMKNIĘCIE I ROZWIĄZANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

  1. Pod warunkiem, że z Twojego Konta nie wynika, że saldo jest nam należne, masz prawo zamknąć swoje Konto i wypowiedzieć Warunki Użytkowania z co najmniej 24-godzinnym wypowiedzeniem w dowolnym czasie, kontaktując się z nami za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta, którego szczegóły można znaleźć w sekcji Pomoc Serwisu:
   1. wskazując na chęć zamknięcia Konta; oraz
   2. podając powody, dla których chcesz zamknąć swoje Konto, w szczególności jeśli robisz to z powodu obaw o poziom korzystania z niego.
    Odpowiemy na Twoją prośbę, potwierdzając zamknięcie Twojego Konta i datę, w której takie zamknięcie stanie się skuteczne, w rozsądnym czasie, pod warunkiem, że nadal będziesz ponosił odpowiedzialność za wszelką aktywność na Twoim Koncie do zamknięcie zostało przez nas przeprowadzone (w którym to momencie Regulamin wygasa).
  2. Kiedy poprosisz o zamknięcie swojego Konta zgodnie z paragrafem 13.1, z zastrzeżeniem paragrafu 13.3, zwrócimy wszelkie zaległe saldo na Twoim Koncie do Ciebie.
  3. Po zamknięciu Twojego Konta zgodnie z niniejszym paragrafem 13 będziemy uprawnieni (bez ograniczania naszych praw zgodnie z paragrafem 13.6) do wstrzymania spłaty zaległego salda na Twoim Koncie , wszelkie środki pieniężne (a) zgodnie z paragrafem 12 (Zmowy, oszustwa, oszustwa i działalność przestępcza), (b) zgodnie z paragrafem 21 (Naruszenie Warunków korzystania), (c) w inny sposób przewidziany w Warunkach korzystania (w tym , odpowiednio, pkt 5.4) lub (d) zgodnie z wymogami prawa lub rozporządzenia.
  4. Podczas spłaty zaległego salda na Twoim Koncie użyjemy tej samej metody płatności, którą podałeś podczas rejestracji Twojego Konta, lub innej metody płatności, jaką możemy rozsądnie wybrać .
  5. W przypadku, gdy zamknąłeś swoje Konto, w pewnych okolicznościach możemy ponownie otworzyć Twoje Konto z tymi samymi danymi konta, co poprzednio, jeśli nas o to poprosisz. W takich okolicznościach, chociaż Twoje konto będzie zawierało te same dane konta co wcześniej, będzie ono podlegać Warunkom użytkowania obowiązującym w dniu takiego ponownego otwarcia oraz wszelkim wcześniejszym uprawnieniom (w tym, ale bez ograniczeń, premie lub wygrane warunkowe) nie będą już ważne.
  6. ZAMKNIĘCIE I ROZWIĄZANIE PRZEZ NAS

  7. Jesteśmy, w dowolnym momencie (i niezależnie od innych postanowień zawartych w Warunkach użytkowania), uprawniony do zamknięcia Konta Użytkownika i wypowiedzenia Warunków użytkowania za pisemnym powiadomieniem (lub próbą powiadomienia) Użytkownika przy użyciu jego danych kontaktowych. W przypadku takiego rozwiązania przez nas, z zastrzeżeniem punktu 13.7, tak szybko, jak to możliwe na wniosek Użytkownika, zwrócimy saldo Twojego Konta.
  8. Gdy zamykamy Twoje Konto i wypowiadamy Warunki Użytkowania zgodnie z paragrafem 12 (Zmowa, oszustwo, oszustwo i działalność przestępcza) lub paragrafem 21 (Naruszenie Warunków użytkowania), saldo Twojego Konta nie będzie podlegało zwrotowi i zostanie uznane za utracone przez Ciebie w zakresie wszelkich roszczeń, które możemy mieć wobec Ciebie w dniu takiego zamknięcia (czy to w ramach Twojego Konta, Konta Duplikatów, czy w inny sposób). Zamknięcie konta i rozwiązanie Warunków użytkowania, inne niż zgodnie z paragrafami 12 lub 21 niniejszych Ogólnych Warunków, nie wpłynie na żadne nierozliczone zakłady, pod warunkiem, że takie nierozliczone zakłady są ważne i nie naruszasz Warunków użytkowania w jakikolwiek sposób. W celu uniknięcia wątpliwości, nie będziemy dodawać żadnych bonusów na Twoje Konto, ani nie będziesz uprawniony do jakichkolwiek wygranych warunkowych, w żadnym momencie po dacie, w której zostało ono zamknięte (czy przez nas zgodnie z Warunkami korzystania, lub w odpowiedzi na Twoje żądanie).
  9. Następujące paragrafy pozostają w mocy po wygaśnięciu Warunków użytkowania: 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32 i 35 oraz wszelkie inne ustępy, które są wymagane do celów interpretacji; wraz z wszelkimi stosownymi punktami Regulaminu zakładów, Polityki prywatności i Warunków dodatkowych.
  10. ZAWIESZENIE PRZEZ US

  11. Mamy prawo zawiesić Twoje Konto w okolicznościach wyraźnie określonych w Warunkach Użytkowania. Po zawieszeniu Twojego Konta: (a) żadna działalność nie jest dozwolona (w tym wpłaty, wypłaty, zakłady lub gry) do dnia, w którym zostanie przez nas ponownie aktywowana; (b) na Konto nie zostaną zapisane żadne premie ani ewentualne wygrane; oraz (c) zajmiemy się problemem, który był przyczyną zawieszenia Konta, w celu rozwiązania go tak szybko, jak to możliwe, tak aby Konto mogło zostać, w stosownych przypadkach, ponownie aktywowane lub zamknięte.
  12. W przypadku zamknięcia Twojego Konta z powodu uzależnienia od hazardu (w tym między innymi Paragraf 33) lub jeśli Twoje Konto zostało zamknięte z powodu oszustwa (w tym między innymi Paragraf 12) przyjmuje do wiadomości, że nie wolno Ci otwierać nowego Konta. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności, jeśli uda Ci się otworzyć nowe Konto, za takie działania ani za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wtórne. Mamy prawo do zamknięcia w dowolnym momencie nowego Konta otwartego z naruszeniem wymogu określonego w niniejszym dokumencie.

 15. DOSTĘP I KORZYSTANIE Z USŁUG
  1. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność na dostawę i utrzymanie całego sprzętu komputerowego i sieci telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do Internetu, z których Użytkownik musi korzystać w celu uzyskania dostępu do Usług. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Ciebie (wynikające z utraty usługi, słabej łączności internetowej, niewystarczającej przepustowości lub w inny sposób) przez Internet lub jakiegokolwiek dostawcę usług telekomunikacyjnych, którego zaangażowałeś w celu uzyskania dostępu do Usług . W celu uniknięcia wątpliwości WinnerzOn nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji co do zgodności Usług z jakimkolwiek konkretnym oprogramowaniem lub sprzętem osób trzecich, w tym (w celu uniknięcia wątpliwości) analizą osób trzecich lub Programy „botów”, które obiecują pewne wyniki z dowolnej z Usług.
  2. W żadnym wypadku nie należy korzystać z Usług w jakimkolwiek celu, który jest lub może być uważany za zniesławiający , obraźliwe, obsceniczne, niezgodne z prawem, rasistowskie, seksistowskie lub w inny sposób dyskryminujące lub mogące spowodować przestępstwo. Nie wolno używać obraźliwego lub agresywnego języka lub obrazów, przeklinać, grozić, nękać lub znęcać się nad innymi osobami, w tym innymi użytkownikami, za pośrednictwem Witryny, ani próbować podawać się za inną osobę lub zachowywać się w taki sposób wszelki personel WinnerzOn wykorzystywany do świadczenia Usług, obsługi klienta lub jakiejkolwiek funkcji pomocy lub wsparcia, które udostępniamy Państwu.
  3. Użytkownik będzie korzystał z Witryny wyłącznie w celach rozrywkowych i nie wolno mu zapewniać dostępu ani powielać Witryny lub jakiejkolwiek jej części w jakiejkolwiek formie bez naszej wyraźnej zgody, w tym tworzenie linków do niego.
  4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność w odniesieniu do wszelkich treści przesłanych przez Ciebie do Witryny („Przesłane treści”) oraz, w przypadku przesyłania takich treści, oświadczasz i gwarantujesz, że;
   1. uzyskałeś wszystkie niezbędne zgody, zgody, licencje i pozwolenia wymagane w odniesieniu do Przesłanych Treści oraz że powielanie Przesłanych Treści w Witrynie nie będzie naruszało praw autorskich, znak towarowy, informacje poufne lub jakiekolwiek inne prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek strony trzeciej;
   2. Przesłane treści nie będą zawierać żadnych materiałów naruszających punkt 14.2 ani żadnego kodu naruszającego punkt 14.3;
   3. Przesłane Treści będą zgodne ze wszystkimi przepisami i regulacjami (w tym w szczególności dotyczącymi ochrony danych i prywatności); oraz
   4. WinnerzOn jest uprawniony do używania i udzielania sublicencji na korzystanie z Przesłanych Treści według własnego uznania.
  5. Wszelkie materiały (inne niż Oprogramowanie określone w paragrafie 16) pobrane przez Ciebie z Witryny będą pobierane w całości na Twoje własne ryzyko i WinnerzOn nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub inne szkody spowodowane przez takie pobranie.
  6. Jeżeli mamy powody, by sądzić, że korzystanie przez Ciebie z Usług narusza paragrafy 14.2, 14.3, 14.4 lub 14.5, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych naszych praw, mieć prawo do niezwłocznego usunięcia z Serwisu treści obraźliwych.

 16. WARUNKI OBSTAWIANIA I GIER
  1. Wyrażenia używane w branży zakładów i gier są liczne. W stosownych przypadkach, glosariusz wyjaśniający znaczenie powszechnie używanych wyrażeń dotyczących zakładów i gier jest dostępny na stronach pomocy w Witrynie. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do znaczenia jakiegokolwiek wyrażenia, powinieneś:
   1. poszukać jego znaczenia w słowniczku w odpowiedniej sekcji Pomocy dotyczącej wydarzenia lub gry. obstawiają lub grają;
   2. Jeśli nadal masz jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się z Obsługą Klienta w celu wyjaśnienia; oraz
   3. nie obstawiać żadnych zakładów ani gier na żadne wydarzenie, dopóki jego znaczenie nie zostanie zrozumiane w sposób zadowalający, ponieważ nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności, jeśli postawisz zakład lub grę za pośrednictwem oferowanych produktów za pośrednictwem Usług w okolicznościach, w których nie rozumiesz żadnego z warunków związanych z zakładem lub grą.

 17. ZMIANA STRONY INTERNETOWEJ

  Możemy, według własnego uznania, zmienić lub uzupełnić dowolny produkt lub usługę (w tym wszelkie ceny oferowane) dostępne za pośrednictwem Witryny w dowolnym momencie w celu zapewnienia ciągłego świadczenia Witryny, ale bez uszczerbku dla jakichkolwiek gier i/lub zakładów już w toku w momencie wprowadzenia takiej zmiany. Od czasu do czasu możemy ograniczyć użytkownikowi dostęp do niektórych części Witryny w celu utrzymania Witryny i/lub zmiany lub zmiany jakichkolwiek gier i/lub produktów dostępnych za pośrednictwem Witryny.

 18. OPROGRAMOWANIE INNYCH FIRM
  1. Może być konieczne dostarczenie Użytkownikowi oprogramowania („Oprogramowania”) dostarczonego przez strony trzecie, aby umożliwić Użytkownikowi korzystanie z produktów oferowanych za pośrednictwem Usług, w szczególności naszych produktów do pobierania gier.
  2. W takich okolicznościach może być wymagane zawarcie odrębnej umowy z właścicielem w odniesieniu do korzystania z takiego Oprogramowania („Umowa dotycząca oprogramowania strony trzeciej”). W przypadku jakiejkolwiek niezgodności między Warunkami użytkowania a jakąkolwiek Umową dotyczącą oprogramowania stron trzecich, Warunki użytkowania będą miały pierwszeństwo w zakresie, w jakim niezgodność dotyczy relacji między Użytkownikiem a WinnerzOn .
  3. Obowiązkiem Użytkownika jest upewnienie się, że jakiekolwiek Oprogramowanie zostanie pobrane na komputer Użytkownika w sposób zgodny z konkretną konfiguracją komputera Użytkownika. W celu uniknięcia wątpliwości, nie ponosimy odpowiedzialności w zakresie, w jakim nieprawidłowe pobranie jakiegokolwiek Oprogramowania ma negatywny wpływ na działanie Twojego komputera.
  4. Niezależnie od tego, że Usługi świadczone za pośrednictwem dowolnej aplikacji mobilnej lub tabletowej podlegają Warunkom użytkowania, warunkom, zgodnie z którymi dowolna aplikacja („Aplikacja”) jest pobierana lub instalowana na Twoje urządzenie mobilne lub tablet będzie podlegać umowie zawartej między Tobą a dostawcą odpowiedniej Aplikacji, ale w przypadku jakiejkolwiek niezgodności między Warunkami użytkowania a jakąkolwiek taką umową, Warunki użytkowania będą miały pierwszeństwo, o ile niespójność dotyczy relacji między Tobą a WinnerzOn .

 19. IT AWARIA
  1. W przypadku wystąpienia problemów z oprogramowaniem lub sprzętem używanym przez nas do świadczenia Usług podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu rozwiązania problemu tak szybko, jak to możliwe. Jeśli takie problemy spowodują przerwanie gry w okolicznościach, w których nie można jej wznowić z dokładnie tej samej pozycji bez szkody dla Ciebie lub innych graczy, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby traktować Cię w uczciwy sposób (co może obejmować przywrócenie równowagi na Twoim Koncie do pozycji istniejącej po zakończeniu ostatniego zakładu lub gry zalogowanej na serwerze WinnerzOn bezpośrednio przed wystąpieniem problemu).
  2. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za problemy spowodowane przez sprzęt używany przez Ciebie lub innych graczy w celu uzyskania dostępu do Usług, ani za błędy związane z Twoim lub ich dostawcą usług internetowych.

 20. BŁĘDY LUB POMINIĘCIA
  1. W przypadku przyjęcia przez nas zakładu lub dokonania płatności przez pomyłkę może zaistnieć wiele okoliczności. Niewyczerpująca lista takich okoliczności jest następująca:
   1. w przypadku, gdy błędnie przedstawiamy Ci wszelkie szanse lub warunki zakładu lub zakładu w wyniku oczywistego błędu lub zaniechania wprowadzania informacji lub zakładania rynku lub w wyniku awarii komputera;
   2. gdzie popełniliśmy „namacalny błąd”. Namacalny błąd występuje, gdy:
    1. w stosunku do zakładów postawionych przed wydarzeniem, oferowane ceny/warunki różnią się istotnie od tych dostępnych na rynku ogólnym; lub
    2. w odniesieniu do dowolnego zdarzenia, cena/warunki oferowane w momencie obstawiania zakładu są wyraźnie nieprawidłowe, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia;
   3. gdzie nadal przyjmowaliśmy zakłady na rynek, który powinien zostać zawieszony, w tym w przypadku, gdy dane wydarzenie jest w toku (z wyjątkiem sytuacji, gdy przyjmowane są zakłady „bieżące”) lub już się zakończyły (czasami określane jako „późne zakłady”);
   4. gdzie popełniono błąd w wyniku Zabronionej Praktyki zgodnie z paragrafem 19.1;
   5. gdzie nie powinniśmy mieć przyjął lub ma prawo anulować lub ponownie rozliczyć zakład zgodnie z Zasadami zakładów (na przykład z powodu „Powiązanych nieprzewidzianych okoliczności”);
   6. gdzie popełniliśmy błąd co do kwoty wygranych/zwrotów wypłacanych Tobie, w tym w wyniku błędu ręcznego lub wprowadzenia danych przez komputer; lub
   7. gdzie został popełniony przez nas błąd co do ilości darmowych zakładów i/lub bonusów, które zostały zaksięgowane na Twoim koncie,
    wszelkie takie okoliczności określane jako „Błąd”.
  2. Zastrzegamy sobie prawo do:
   1. poprawiania wszelkich Błąd popełniony w zakładzie postawionym i ponownie rozliczony po prawidłowej cenie lub warunkach, które były dostępne lub powinny być dostępne pod numerem WinnerzOn (brak błędu publikacji) w momencie postawienia zakładu i zakład zostanie uznany za postawiony na warunkach, które były zwyczajowe dla tego zakładu; lub
   2. w przypadku, gdy poprawienie i ponowne rozliczenie zgodnie z pkt 19.2.1 powyżej nie jest rozsądnie wykonalne, uznanie zakładu za nieważne i zwrócenie stawki na Twoje Konto; lub
   3. w okolicznościach, w których Błąd wynikał z Zabronionej praktyki, podjęcia kroków określonych w paragrafie 12.4.
  3. Wszelkie środki pieniężne, które zostaną zapisane na Twoim Koncie lub wypłacone w wyniku Błędu, będą uważane za , w oczekiwaniu na rozwiązanie zgodnie z paragrafem 19.2, które będą przechowywane przez Ciebie w powiernictwie dla nas i zostaną nam niezwłocznie zwrócone, gdy zostaniesz przez nas skierowany do Ciebie. W takich okolicznościach, jeśli masz pieniądze na swoim Koncie, możemy odzyskać te pieniądze z Twojego Konta zgodnie z paragrafem 7.4. Zgadzamy się, że dołożymy wszelkich uzasadnionych starań w celu wykrycia wszelkich Błędów i poinformowania o nich tak szybko, jak to możliwe.
  4. Ani my (w tym nasi pracownicy lub agenci), ani nasi partnerzy lub dostawcy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty, w tym utratę wygranych, które wynikają z jakiegokolwiek Błędu popełnionego przez nas lub błędu popełnionego przez Ciebie.
  5. Poinformujesz nas tak szybko, jak to możliwe, jeśli dowiesz się o jakimkolwiek błędzie.
  6. W przypadku, gdy wykorzystałeś środki, które zostały zaksięgowane na Twoim koncie lub przyznane w wyniku Błędu, aby stawiać kolejne zakłady lub grać w gry, możemy anulować takie zakłady i / lub wstrzymać wszelkie wygrane, które mogłeś wygrać za takie pieniądze, a jeśli wypłaciliśmy takie zakłady lub gry hazardowe, takie kwoty będą uważane za przechowywane przez Ciebie na zasadzie zaufania dla nas i zostaną nam natychmiast zwrócone gdy wystosujemy do Ciebie wezwanie do zapłaty.

 21. WYŁĄCZENIE NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. Użytkownik ma dostęp do Usług i korzysta z nich według własnego uznania, według własnego uznania i na ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek próby korzystania przez Ciebie z Usług za pomocą metod, środków lub sposobów niezamierzonych przez nas.
  2. Dostarczymy Usługi z należytą umiejętnością i starannością oraz zasadniczo zgodnie z opisem w Warunkach użytkowania. Nie składamy żadnych innych obietnic ani gwarancji dotyczących Usług ani żadnych produktów lub usług stanowiących część Usług i niniejszym wyłączamy (w zakresie dozwolonym przez prawo) wszelkie dorozumiane gwarancje w odniesieniu do nich (w tym dorozumiane gwarancje dotyczące zadowalająca jakość i/lub przydatność do Twoich celów). W szczególności nie gwarantujemy, że Serwis będzie miał nieprzerwaną dostępność lub że będzie wolny od błędów, wirusów lub innych błędów.
  3. ZAPISZ ZGODNIE Z NASZYMI ZASADAMI ZAKŁADÓW I ZGODNIE Z PARAGRAFEM 19.5, NASZA MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ (W TYM NASZE SPÓŁKI MACIERZYSTE I ZALEŻNE, STOWARZYSZONE, KIEROWNICY, DYREKTORZY, AGENCI I PRACOWNICY) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z USŁUG (LUB DOWOLNEJ CZĘŚCI USŁUG ORAZ KORZYSTANIA Z WITRYNY), CZY TAKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKA Z NARUSZENIA UMOWY, CZYNÓW CZYNNYCH (W TYM ZANIEDBANIA) LUB W INNY SPOSÓB BĘDZIE OGRANICZONA DO:
   1. (GDZIE NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODNOSI SIĘ DO ZAKŁADU LUB STAWKI) KWOTA ZAKŁADU LUB STAWKI POŁOŻONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA, W ODNIESIENIU DO NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI;
   2. (GDZIE NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOTYCZY NIEWŁAŚCIWEGO WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW) KWOTA PIENIĘDZY NA TWOIM KONCIE, KTÓRA ZOSTAŁA PRZEŁOŻONA PRZEZ NAS; ORAZ
   3. (W ODNIESIENIU DO JAKIEJKOLWIEK INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WinnerzOn ) TYSIĄC EURO (1000 EURO).
  4. MY (W TYM NASZE SPÓŁKI MACIERZYSTE I ZALEŻNE, STOWARZYSZONE, URZĘDNICY, DYREKTORZY, AGENTÓW I PRACOWNIKÓW) NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNY WOBEC UŻYTKOWNIKA, CZY TAKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKA Z UMOWY, DElikTU (W TYM ZANIEDBANIA) LUB W INNY SPOSÓB, W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK:
   1. UTRATY DANYCH;
   2. UTRATA ZYSKÓW
   3. UTRATA DOCHODÓW;
   4. UTRATA SZANS BIZNESOWYCH;
   5. UTRATA LUB USZKODZENIE DOBREJ WOLI LUB REPUTACJI;
   6. PRZERWA W DZIAŁALNOŚCI; LUB
   7. JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE STRATY LUB USZKODZENIA, NAWET GDY TAKA STRATA LUB USZKODZENIE ZOSTAŁA ZGŁOSZONA JAKO MOŻLIWA, WYNIKAJĄCA Z WARUNKÓW KORZYSTANIA LUB JAKIEGOKOLWIEK UŻYTKOWANIA JAKIEKOLWIEK PRZEZ UŻYTKOWNIKA USŁUG.
  5. Żadne z postanowień Warunków użytkowania nie będzie działać tak, aby wykluczyć jakąkolwiek odpowiedzialność, którą możemy ponosić w związku z:
   1. oszustwo (w tym oszukańcze wprowadzenie w błąd); lub
   2. śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem.

 22. NARUSZENIE WARUNKÓW KORZYSTANIA
  1. W pełni zabezpieczysz nas i naszych funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników agentów, wykonawców i dostawców nieszkodliwych z tytułu wszelkich strat, kosztów, wydatków, roszczeń, żądań, zobowiązań i szkód (w tym opłat prawnych), niezależnie od przyczyny, które mogą powstać, niezależnie od tego, czy są one racjonalnie przewidywalne, w wyniku lub w połączenie z:
   1. dostępem i korzystaniem z Usług przez Ciebie lub przez kogokolwiek innego przy użyciu Twojej nazwy użytkownika i hasła; i/lub
   2. jakiegokolwiek naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z warunków i postanowień Warunków użytkowania.
  2. W przypadku naruszenia przez Ciebie Warunków korzystania możemy przed zawieszeniem lub zakończeniem Konto powiadomi Cię (za pomocą Twoich Danych Kontaktowych), że dopuściłeś się naruszenia, wymagając od Ciebie zaprzestania odpowiedniego działania lub zaniechania działania i/lub wymagając naprawienia działania lub winy z Twojej strony; i ostrzeżenie Cię o naszych zamierzonych działaniach, jeśli tego nie zrobisz, pod warunkiem, że takie powiadomienie nie będzie warunkiem wstępnym zawieszenia lub zamknięcia Twojego Konta.
  3. Mamy prawo do zablokowania dowolnego kodu identyfikacyjnego użytkownika lub hasła, wybranego przez Ciebie lub przydzielonego przez nas, w dowolnym momencie, jeśli w naszej uzasadnionej opinii nie zastosujesz się z którymkolwiek z postanowień Regulaminu.
  4. Oprócz wszelkich innych dostępnych środków prawnych, jeśli naruszysz którykolwiek z Warunków korzystania, będziemy uprawnieni do odzyskania z Twojego Konta wszelkich dodatnich sald istniejących w zakresie dowolnego kwota zasadnie dochodzona przeciwko Tobie zgodnie z paragrafem 21.1.

 23. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
  1. Wszelkie projekty stron internetowych, tekst, grafika, muzyka, dźwięk, zdjęcia, filmy, ich wybór i układ, kompilacje oprogramowania , podstawowy kod źródłowy, oprogramowanie i wszelkie inne materiały zawarte w jakiejkolwiek części Usług podlegają prawom autorskim i innym prawom własności, które są naszą własnością lub są wykorzystywane na podstawie licencji udzielonej przez właścicieli praw osób trzecich. W zakresie, w jakim jakiekolwiek materiały zawarte w Usługach mogą być pobierane lub drukowane, takie materiały mogą być pobierane tylko na jedno urządzenie (a części w wersji papierowej mogą być drukowane) wyłącznie do własnego użytku osobistego i niekomercyjnego.
  2. W żadnym wypadku korzystanie z Usług nie daje Użytkownikowi żadnego zainteresowania jakimikolwiek prawami własności intelektualnej (na przykład prawami autorskimi, know-how lub znakami towarowymi) posiadanymi przez nas lub przez jakąkolwiek stronę trzecią , inne niż osobista, niewyłączna, niepodlegająca podlicencjonowaniu licencja na korzystanie z takich praw własności intelektualnej w związku z osobistym, niekomercyjnym korzystaniem z Usług zgodnie z Warunkami użytkowania.
  3. Nie udziela się żadnych praw do używania lub powielania jakichkolwiek znaków towarowych lub logo, które pojawiają się w Witrynie, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych zgodnie z Warunkami użytkowania.
  4. Nie wolno ani zezwalać innym osobom na kopiowanie, przechowywanie, publikowanie, wypożyczanie, licencjonowanie, sprzedawanie, rozpowszechnianie, zmienianie, dodawanie, usuwanie, usuwanie lub manipulowanie z Witryną lub jakąkolwiek jej częścią w jakikolwiek sposób lub bezpośrednio lub pośrednio zakłócać lub ingerować (lub próbować zakłócać lub ingerować) lub zmieniać Witrynę w inny sposób niż w trakcie przeglądania lub korzystania z Witryny zgodnie z Warunkami użytkowania .
  5. Wszystkie prawa własności intelektualnej do nazwy „ WinnerzOn ”, logo, wzorów, znaków towarowych i innych charakterystycznych cech marki WinnerzOn i wszelkie treści dostarczone przez WinnerzOn lub jakąkolwiek stronę trzecią do umieszczenia na Stronie są przekazywane do WinnerzOn lub odpowiedniej strony trzeciej. Zgadzasz się nie wyświetlać ani nie używać takich logo, projektów, znaków towarowych i innych charakterystycznych cech marki w jakikolwiek sposób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

 24. WIRUSY, HAKOWANIE I INNE WYKROCZENIA
  1. Nie wolno :
   1. uszkodzić Witrynę;
   2. próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Witryny, serwerów, na których przechowywana jest Witryna lub dowolnego serwera, komputera lub bazy danych połączonej z Witryną;
   3. zalać Stronę informacjami, wielokrotnymi zgłoszeniami lub "spamem";
   4. świadomie lub niedbale korzystać z jakichkolwiek funkcji, które mogą w jakikolwiek sposób wpływać na działanie Witryny, na przykład (ale nie tylko) uwalniania lub rozprzestrzeniania wirusów, robaków, trojanów, bomb logicznych lub podobny materiał, który jest złośliwy lub szkodliwy;
   5. ingerować lub manipulować, usuwać lub w inny sposób zmieniać w jakikolwiek sposób jakichkolwiek informacji w jakiejkolwiek formie, które są zawarte w Witrynie;
   6. zaatakować Witrynę za pomocą ataku typu „odmowa usługi” lub rozproszonego ataku typu „odmowa usługi”. Zgłosimy wszelkie podejrzenia naruszenia odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im Twoją tożsamość. W przypadku takiego naruszenia Twoje prawo do korzystania z Witryny natychmiast wygaśnie.
  2. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez rozproszony atak typu denial-of-service, wirusy lub inne szkodliwe technologicznie materiały, które mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały zastrzeżone w związku z korzystaniem przez Ciebie z Witryny lub pobraniem jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na takiej Witrynie lub na dowolnej witrynie połączonej z Witryną.

 25. TWOJE DANE OSOBOWE
  1. Wszystkie informacje na Twoim Koncie przechowywane przez nas są bezpiecznie przechowywane i pozostają poufne, o ile nie określono inaczej w Warunkach użytkowania (w tym, w celu uniknięcia wątpliwości, Polityka prywatności ).
  2. Jesteśmy prawnie zobowiązani do przestrzegania wymogów ochrony danych w sposób, w jaki wykorzystujemy wszelkie dane osobowe zebrane od Ciebie podczas korzystania z Usług. Dlatego bardzo poważnie traktujemy nasze zobowiązania w związku ze sposobem, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe.
  3. Podczas korzystania z Usług konieczne będzie zbieranie przez nas pewnych informacji o Ty, w tym Twoje imię i nazwisko, data urodzenia, Twoje dane kontaktowe, a także może zawierać informacje o Twoich preferencjach marketingowych (z których wszystkie będą znane jako "Twoje dane osobowe" ).
  4. Przekazując nam swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, w tym tych, które są szczególnie wrażliwe:
   1. w celach określonych w Regulaminie (w tym Polityka Prywatności ); oraz
   2. w innych celach, w których musimy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu obsługi Usług, w tym poprzez udostępnianie ich naszym usługodawcom i agentom w tych celach, na przykład naszym dostawcom usług pocztowych, usług marketingowych i agentom obsługi klienta. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe w celu spełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego.
  5. Zatrzymamy kopie wszelkich wiadomości, które do nas wysyłasz (w tym kopie wszelkich wiadomości e-mail) w celu prowadzić dokładne rejestry informacji, które otrzymaliśmy od Ciebie.

 26. WYKORZYSTANIE „COOKIES” NA STRONIE
  1. Witryna wykorzystuje pliki „cookies” do śledzenia korzystania przez Ciebie z Internetu i wspomagania funkcjonalności Witryny. Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest pobierany na Twój komputer, gdy wchodzisz na Witrynę i pozwala nam rozpoznać, kiedy wracasz do Witryny. Używamy plików cookie do działania Witryny, w tym (na przykład), aby umożliwić Ci pozostanie zalogowanym podczas przeglądania i korzystania z Twojego Konta w celu obstawiania lub grania w gry w różnych częściach Witryny. Używamy również plików cookie do własnych celów analitycznych, abyśmy mogli zidentyfikować, gdzie klienci napotkali problemy techniczne w Witrynie, a tym samym pomóc nam poprawić wrażenia naszych klientów.
  2. Jeśli sprzeciwiasz się plikom cookie lub chcesz usunąć pliki cookie, które są już przechowywane na Twoim komputerze, zalecamy przestrzeganie instrukcji usuwania istniejących plików cookie i wyłączania przyszłych plików cookie na Twoim oprogramowanie do zarządzania plikami. Więcej informacji na temat usuwania lub kontrolowania plików cookie można znaleźć w naszej Polityce prywatności lub pod adresem www.o plikach cookie.org . Należy pamiętać, że usuwając nasze pliki cookie lub wyłączając przyszłe pliki cookie, możesz nie mieć dostępu do niektórych obszarów lub funkcji Witryny.

 27. REKLAMACJE I POWIADOMIENIA
  1. Brak roszczeń lub sporów w związku z:
   1. przyjęciem lub rozliczeniem zakładu, który postawiłeś za pomocą Usługi będą rozpatrywane po upływie 30 dni od daty pierwotnej transakcji; oraz
   2. gra, w którą grałeś za pomocą Usług, będzie uważana za ponad 12 (dwanaście) tygodni od daty, w której miała miejsce odpowiednia transakcja lub gra.
  2. Jeśli chcesz złożyć reklamację dotyczącą Usług, jako pierwszy krok powinieneś jak najszybciej skontaktuj się z Obsługą Klienta w sprawie Twojej skargi, która w razie potrzeby będzie eskalowana w ramach naszego zespołu obsługi klienta do czasu rozwiązania.
  3. Jeśli istnieje spór wynikający z Warunków korzystania, którego nie można rozwiązać przez Dział Obsługi Klienta, który został eskalowany zgodnie z paragrafem 26.2, możesz zażądać, aby sprawa została rozpatrzona przez kierownik lub przełożony. Dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać sprawę w sposób satysfakcjonujący Cię natychmiast lub kontaktując się z Tobą później.
  4. Przyjmujesz do wiadomości, że nasz generator liczb losowych określi wynik gier rozgrywanych za pośrednictwem Usług i akceptujesz wyniki wszystkich takich gier. Ponadto zgadzasz się, że w mało prawdopodobnym przypadku rozbieżności między wynikiem, który pojawia się na Twoim ekranie a serwerem gry używanym przez WinnerzOn , wynik, który pojawi się na serwerze gry, będzie miał pierwszeństwo, a Ty przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nasze zapisy będą ostatecznym autorytetem w określaniu warunków i okoliczności Twojego udziału w odpowiedniej działalności związanej z grami online oraz wyników tego uczestnictwa.
  5. Gdy chcemy się z Tobą skontaktować, możemy to zrobić, korzystając z dowolnych Twoich danych kontaktowych. Powiadomienia zostaną uznane za prawidłowo doręczone i odebrane przez Ciebie natychmiast po wysłaniu wiadomości e-mail lub po skontaktowaniu się z Tobą bezpośrednio przez telefon (w tym w przypadku pozostawienia Ci wiadomości głosowej) lub po trzech (3) dniach od daty wysłania dowolnego listu. W celu udowodnienia doręczenia jakiegokolwiek zawiadomienia wystarczy udowodnić, w przypadku listu, że list ten został prawidłowo zaadresowany, ostemplowany i umieszczony na poczcie; a w przypadku wiadomości e-mail, że taka wiadomość e-mail została wysłana na podany adres e-mail (jeśli istnieje) w Twoich danych kontaktowych w momencie wysłania takiej wiadomości e-mail.

 28. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW
  1. Zastrzegamy sobie prawo do przeniesienia, cesji, udzielenia sublicencji lub zastawienia Warunków użytkowania ("cesja"), w całości lub w części, dowolnej osobie bez powiadomienia, pod warunkiem, że taka cesja nastąpi na te same warunki lub warunki, które są nie mniej korzystne dla Ciebie.
  2. Użytkownik nie może cedować, udzielać sublicencji ani w inny sposób przenosić w jakikolwiek sposób jakichkolwiek swoich praw lub obowiązków wynikających z Warunków użytkowania.

 29. WYDARZENIA POZA NASZĄ KONTROLĄ
  1. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z Warunków użytkowania, które jest spowodowane zdarzeniami poza naszą uzasadnioną kontrolą, w tym (bez ograniczeń) wszelkie awarie sieci telekomunikacyjnych, awarie zasilania, awarie sprzętu komputerowego (lub innego) stron trzecich, pożar, uderzenie pioruna, wybuch, powódź, trudne warunki pogodowe, spory przemysłowe lub blokady, działalność terrorystyczna i akty rządu lub innych właściwych organów („zdarzenie siły wyższej”).
  2. Nasze działanie uważa się za zawieszone na okres, w którym trwa zdarzenie siły wyższej, a my będziemy mieć przedłużenie czasu na wykonanie na czas tego okresu. Dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby zakończyć Zdarzenie Siły Wyższej lub znaleźć rozwiązanie, dzięki któremu nasze zobowiązania mogą być wykonane pomimo Zdarzenia Siły Wyższej.

 30. ZWOLNIENIE
  1. Jeśli nie będziemy nalegać na ścisłe wykonanie któregokolwiek z Twoich zobowiązań lub jeśli nie skorzystamy z któregokolwiek z praw lub środków, do których jesteśmy uprawnieni, nie będzie to stanowić zrzeczenie się takich praw lub środków zaradczych i nie zwalnia Użytkownika z przestrzegania takich zobowiązań.
  2. Zrzeczenie się przez nas jakiegokolwiek niewykonania zobowiązania nie stanowi zrzeczenia się prawa do jakiegokolwiek późniejszego niewykonania zobowiązania.
  3. Brak zrzeczenia się przez nas którekolwiek z postanowień Warunków Użytkowania będzie skuteczne, chyba że zostanie wyraźnie określone jako zrzeczenie się i zostanie przekazane Użytkownikowi na piśmie zgodnie z paragrafem 26 (Skargi i Powiadomienia) powyżej.

 31. ROZDZIELNOŚĆ
  1. Jeśli którykolwiek z Warunków użytkowania zostanie uznany przez jakikolwiek właściwy organ za nieważny, niezgodny z prawem lub niewykonalny w jakimkolwiek zakresie, taki warunek lub postanowienie zostanie w tym zakresie zerwane od pozostałych warunków i postanowień, które będą nadal obowiązywać w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
  2. W takich przypadkach część uznana za nieważną lub niewykonalną zostanie zmieniona w sposób zgodny z obowiązującym prawem, aby jak najdokładniej odzwierciedlić WinnerzOn pierwotna intencja.

 32. CAŁA UMOWA
  1. Warunki korzystania i wszelkie dokumenty wyraźnie w nich wymienione stanowią całość umowy między Tobą a nami i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia lub ustalenia między Ty i my, ustnie lub pisemnie.
  2. Każdy z nas przyjmuje do wiadomości, że żaden z nas nie polegał na żadnym oświadczeniu, zobowiązaniu lub obietnicy udzielonej przez drugą stronę lub dorozumianym na podstawie jakichkolwiek wypowiedzi lub zapisów w negocjacjach między nami, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w Warunki użytkowania.
  3. Żadna ze stron nie będzie miała żadnego środka zaradczego w związku z jakimkolwiek nieprawdziwym oświadczeniem złożonym przez drugą, ustnie lub pisemnie, przed datą zawarcia umowy (chyba że takie nieprawdziwe oświadczenie zostało dokonane nieuczciwie), a jedynym środkiem zaradczym drugiej strony będzie naruszenie umowy zgodnie z Warunkami użytkowania.

 33. PRAWO I JURYSDYKCJA
  1. Niniejsze Warunki użytkowania (z zastrzeżeniem paragrafu 24.2) być regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Curacao, Antyle Holenderskie.
  2. Sądy w Curacao w Antylach Holenderskich mają niewyłączną jurysdykcję w przypadku wszelkich sporów wynikających z Warunków użytkowania.

 34. ODPOWIEDZIALNA GRA / HAZARD
  1. Dla tych klientów, którzy chcą ograniczyć swój hazard, zapewniamy dobrowolną politykę samowykluczenia, która umożliwia zamknięcie konta lub ograniczenie możliwości obstawiania zakładów lub gra w Witrynie przez okres co najmniej sześciu miesięcy. Możesz poprosić, aby ograniczenie obowiązywało przez okres do pięciu lat. Gdy Twoje Konto zostanie samowykluczone, nie będziesz mógł ponownie aktywować Konta w żadnych okolicznościach, aż do wygaśnięcia okresu wybranego zgodnie z niniejszym paragrafem. Po upływie okresu samowykluczenia Użytkownik będzie uprawniony do ponownego rozpoczęcia korzystania z Usług, kontaktując się z Obsługą Klienta lub otwierając nowe konto.
  2. Jeśli potrzebujesz jakichkolwiek informacji dotyczących tej usługi, skontaktuj się z Obsługą Klienta za pośrednictwem zakładki Pomoc lub przejrzyj sekcję Odpowiedzialna gra.
  3. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić zgodność z samowykluczeniem. Jednak samowykluczenie wymaga wspólnego zaangażowania zarówno Ciebie, jak i WinnerzOn . W okresie samowykluczenia nie możesz próbować otwierać nowych kont i akceptujesz, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, jeśli kontynuujesz grę i/lub starasz się korzystać z Witryny, a my nie rozpoznamy lub nie ustalimy, że zażądałeś samowykluczenie w okolicznościach, które są poza naszą rozsądną kontrolą, w tym między innymi otwarcie nowego konta, granie w LBO lub przez telefon, a nie przez Internet lub używanie innej nazwy lub adresu.
  4. WinnerzOn angażuje się we wspieranie inicjatyw odpowiedzialnego hazardu.
  5. Każde samowykluczenie zaimplementowane zgodnie z punktem 33.1 powyżej jest oferowane:
   (a) Dla wszystkich oferowanych przez nas gier; oraz
   (b) We wszystkich środkach, za pomocą których świadczymy Usługi.

   Ponieważ wymagamy oddzielnej rejestracji gracza, w przypadku gdy obsługujemy wiele marek (strony internetowe obsługiwane przez nas i/lub naszą Grupę), zapewnimy samowykluczenie w celu wdrożenia do Twojej działalności na markę, dla której zażądałeś samowykluczenia, a samowykluczenie, o które poprosiłeś, będzie miało zastosowanie do tej indywidualnej marki.

   Nie jesteś uprawniony do otwarcia nowego Konta, jeśli miałeś już zamknięte przez nas Konto na którejkolwiek z witryn obsługiwanych przez nas i/lub naszą Grupę lub na Twoje żądanie zgodnie z Paragrafem 33 (Odpowiedzialna gra/hazard), chociaż nie ponosimy odpowiedzialności za próbę otwarcia nowego Konta z powodu okoliczności wymienionych w Paragrafie 33.3.
  6. My dołoży wszelkich starań, aby zapewnić zgodność z samowykluczeniem. Jednak samowykluczenie wymaga wspólnego zaangażowania zarówno Ciebie, jak i nas. W okresie samowykluczenia nie możesz próbować otwierać nowych kont i akceptujesz, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, jeśli kontynuujesz hazard i/lub starasz się korzystać z Witryny i/lub którejkolwiek z obsługiwanych przez nas witryn oraz /lub naszej Grupy, a my nie rozpoznamy ani nie ustalimy, że zażądałeś samowykluczenia w okolicznościach, które są poza naszą rozsądną kontrolą, w tym, ale nie ograniczając się do, otwarcia nowego konta, używając innej nazwy lub adresu itp.

 35. LINKI
   Jeśli udostępniamy hiperłącza do innych stron internetowych, robimy to wyłącznie w celach informacyjnych. Użytkownik korzysta z takich linków na własne ryzyko i nie ponosimy odpowiedzialności za treść lub korzystanie z takich stron internetowych ani za informacje na nich zawarte. Nie możesz zamieszczać linków do tej witryny ani jej ramek bez naszej wyraźnej zgody.

 36. KONTAKT
   Z WinnerzOn można się skontaktować pod adresami podanymi w pkt 2.1 powyżej; e-mailem na adres " Skontaktuj się z nami " Strona + .

 37. OCHRONA DANYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI
   Niniejszym przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że konieczne jest zbieranie i wykorzystywanie w inny sposób Twoich danych osobowych w celu umożliwienia Ci dostępu i korzystania z Witryn oraz w celu umożliwienia Ci udziału w Grach lub Zakładach.

   Przyjmujemy do wiadomości, że gromadząc Twoje dane osobowe zgodnie z poprzednim postanowieniem, jesteśmy związani ustawą o ochronie danych. Będziemy chronić Twoje dane osobowe i szanować Twoją prywatność zgodnie z najlepszymi praktykami biznesowymi i obowiązującymi przepisami.

   Wykorzystamy Twoje dane osobowe, aby umożliwić Ci udział w Grach i Zakładach oraz przeprowadzać operacje związane z Twoim udziałem w Grach lub Zakładach. Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe do informowania Cię o zmianach, nowych usługach i promocjach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Jeśli nie chcesz otrzymywać takich danych marketingu bezpośredniego, możesz zrezygnować z takiej usługi (zaloguj się na swoje konto WinnerzOn / edytuj profil, aby zrezygnować). Jeśli chcesz ponownie wyrazić zgodę i otrzymywać wszelkiego rodzaju materiały marketingowe, kontaktując się z obsługą klienta.

   Twoje dane osobowe nie zostaną ujawnione stronom trzecim, chyba że takie ujawnienie jest konieczne do przetwarzania Twoich żądań w związku z Twoim udziałem w Grach lub Zakładach; lub chyba że wymaga tego prawo; lub chyba że musimy to zrobić, aby odpowiedzialnie wypełniać zobowiązania w zakresie przeciwdziałania oszustwom i praniu pieniędzy, którym podlegamy. Ponieważ partnerzy biznesowi lub dostawcy lub usługodawcy WinnerzOn mogą być odpowiedzialni za niektóre części ogólnego funkcjonowania lub działania Witryny i oferty produktów, dane osobowe mogą zostać im ujawnione. Pracownicy WinnerzOn , w ramach konkretnej obsługi Klienta, zespół ds. płatności oraz inni pracownicy będą również mieli dostęp do Twoich danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków oraz udzielenia Ci pomocy i Usługi. Aby zapewnić Ci sprawną obsługę, my i/lub nasi usługodawcy możemy przekazywać Twoje dane osobowe z jednego kraju do drugiego na całym świecie. Jeśli przekazujemy dane poza/wewnątrz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będziemy przestrzegać protokołów transferu wymaganych przez prawo UE. Niniejszym wyrażasz zgodę na takie ujawnienia i takie transfery danych, jak określono w niniejszym paragrafie.

   Będziemy przechowywać wszystkie informacje podane jako dane osobowe. Masz prawo dostępu do posiadanych przez nas danych osobowych na Twój temat. Żadne dane nie będą niszczone, chyba że jest to wymagane przez prawo lub o ile posiadane informacje nie muszą być dłużej przechowywane do celów relacji.

   W przetwarzaniu Twojego konta zakładów i powiązanych transakcji możemy korzystać z agencji ratingowych, agencji wykrywania oszustw, agencji zajmujących się przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy. Agencje te mogą prowadzić rejestr Twoich informacji. Niniejszym wyrażasz zgodę na takie ujawnienia i przechowywanie takich rejestrów przez osoby trzecie.

   Aby Twoja wizyta na Stronach była bardziej przyjazna dla użytkownika, aby śledzić wizyty na Stronach i ulepszać usługi, zbieramy niewielką część przesyłanych informacji z Twojej przeglądarki, zwanej plikiem cookie. Możesz, jeśli chcesz, wyłączyć zbieranie plików cookie (sprawdź instrukcje swojej przeglądarki, jak to zrobić). Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookie może ograniczyć korzystanie z Witryn. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym dokumentem dotyczącym polityki plików cookie.

   Możemy kontaktować się z Tobą okresowo przez e-mail, telefon lub inne formy komunikacji mobilnej z ofertami i promocjami innych WinnerzOn , które są obsługiwane przez i pod licencje WinnerzOn . Wyrażasz zgodę na taki kontakt.

   Rozmowy mogą być nagrywane i wykorzystywane do celów szkoleniowych. Możemy ujawnić treść po otrzymaniu nakazu od dowolnego organu regulacyjnego lub rządowego lub na podstawie dowolnego przepisu obowiązującego prawa. Połączenia i komunikacja elektroniczna są przechowywane przez rok, a następnie usuwane z systemu.

 38. RYNEK NIEMIECKI
  1. Jeśli jesteś obywatelem niemieckim lub mieszkasz w Niemczech, zgadzasz się ponadto przestrzegać warunków niniejszego paragrafu. Warunki wymienione w tym akapicie są skierowane do obywateli niemieckich lub graczy mieszkających w Niemczech, aby spełnić przepisy dotyczące gier przejściowych.
  2. Przyjmujesz pełną odpowiedzialność w przypadku naruszenia jakichkolwiek niemieckich przepisów lub warunków wymienionych w tym strony i nie możemy pociągnąć nas do odpowiedzialności.
  3. Jesteś zobowiązany do podania prawidłowych danych dotyczących imienia, nazwiska, nazwiska panieńskiego, daty i miejsca urodzenia oraz miejsca zamieszkania najpóźniej w procesie rejestracji lub procesie czeków.
  4. Zgadzasz się nie przekraczać miesięcznego limitu wpłat do 1000 EUR. W przypadku wyczerpania limitu wpłaty nie można wpłacać kolejnej wpłaty. Zgadzasz się, że jeśli wpłacisz więcej niż 1000 EUR, naruszasz niemieckie prawo dotyczące gier.
  5. Musisz ustawić dzienne, tygodniowe lub miesięczne limity stawek, depozytów i strat do kontaktując się z naszym Biurem Obsługi Klienta lub odwiedzając sekcję Moje konto . W przypadku wyczerpania limitu stawki lub przegranej dalsze uczestnictwo w grze może nie być możliwe.
  6. Możesz przełączyć się na inną formę hazardu dopiero po upływie 1 minuty od zakończenia gry w innej formie hazardu.
  7. Nie możesz korzystać z żadnych funkcji autoodtwarzania, nawet jeśli nie są one wyłączone w Niemczech. Musisz rozpocząć każdą grę ręcznie.
  8. Musisz ustawić " Sprawdzenie rzeczywistości ” co najmniej 1 godziny grania. Dalsze uczestnictwo w grze jest dozwolone tylko 5 minut po potwierdzeniu „Sprawdzenia rzeczywistości”.
  9. Jednoczesne granie w kilka wirtualnych gier na automatach na jednej Stronie Internetowej jest zabronione. Gracze mogą oglądać tylko jedną grę na raz. Dotyczy to również grania w tę samą grę.
  10. Stawka nie może przekraczać 1 EUR na grę.
  11. W przypadku w przypadku jakiejkolwiek niezgodności między warunkami Warunków użytkowania a niniejszym Paragrafem, postanowienia niniejszego Paragrafu mają pierwszeństwo (z zastrzeżeniem Klauzuli 37.1).